Het is belangrijk dat leerlingen taal en rekenen goed beheersen. Dit is nodig om later goed te functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Daarom zijn er referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen. Hierin staat duidelijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen tijdens hun schoolloopbaan. De overheid stimuleert scholen om te investeren in goed taal- en rekenonderwijs. Leerlingen krijgen te maken met verplichte toetsen en examens voor taal en rekenen.