Hoe zien de taalexamens eruit in het mbo?

Je maakt het centraal taalexamen op de computer. Hoe lang dat examen duurt, hangt af van welk examen je maakt. Je mag bij een centraal taalexamen een woordenboek en kladpapier gebruiken. Maar niet de spellingscontrole op de computer. Hoe het instellingsexamen eruit ziet, bepaalt je school.

Instellingsexamen en centraal examen

Tijdens je opleiding maak je 2 categorieën examens in de Nederlandse taal. Namelijk het instellingsexamen en het centraal examen. Je maakt het centraal examen op de computer. Het instellingsexamen wordt door je school opgesteld. De regels voor het instellingsexamen zijn te vinden in het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de opleiding.

De examens toetsen je kennis en vaardigheden voor lezen, schrijven, luisteren en spreken. Bij het centraal examen komen luisteren en het lezen van zakelijke teksten aan bod. Tijdens het instellingsexamen komt de rest aan bod.

Verschillende niveaus

Afhankelijk van het mbo-niveau wordt je kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal getoetst:

Hoe lang duurt het centraal examen?

Hoeveel tijd je hebt, hangt af van welk examen je maakt:

  • Het examen op niveau 3F duurt 120 minuten.
  • De examens op niveau 2F en 2A duren 90 minuten.

In sommige gevallen mag je een half uur langer over je examen doen. Of mag je een aangepast examen doen. Dit mag bijvoorbeeld als je dyslexie hebt. Je school besluit hierover. Het kan zijn dat je een verklaring van een arts nodig hebt. Dit moet in ieder geval als je dyslexie hebt.

Verklarend woordenboek toegestaan bij centraal examen

Bij het maken van het centraal taalexamen mag je een pen of potlood, kladpapier en een gum gebruiken. Het kladpapier moet je inleveren voordat je de examenruimte verlaat. Vraag aan je docent wat je zelf mag meenemen en wat al aanwezig is in het examenlokaal.

Daarnaast mag je een papieren versie van het woordenboek Nederlands gebruiken. Het woordenboek op de computer niet.

Je mag niet de spellingscontrole op de computer gebruiken. 

Voorbereiden op centraal taalexamen

Tijdens je opleiding krijg je taallessen. Voor extra voorbereiding kan je terecht bij je docent. Volg verder je lessen, vraag hulp als je iets niet begrijpt en oefen veel. 

Centraal taalexamen oefenen

Het centraal taalexamen wordt op de computer afgenomen. Je kunt het centraal taalexamen oefenen door de voorbeeldexamens die het College voor Toetsen en examens beschikbaar stelt in de online omgeving Facet. 

In de syllabi Nederlandse taal staat wat je allemaal moet kunnen. Bijvoorbeeld welke begrippen je moet kennen en wat voor soort teksten je kan lezen. Er is een syllabus voor niveau 2F en een syllabus voor niveau 3F.