Toetsen en examens voor taal en rekenen

Leerlingen krijgen verplichte centrale toetsen of examens voor Nederlands en rekenen. Dat geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er zijn plannen om de verplichte rekentoets voor het voortgezet onderwijs af te schaffen.

Eisen voor taal en rekenen

Scholen toetsen leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan. Zo kunnen zij nagaan of hun leerlingen voldoen aan de eisen voor taal en rekenen (referentieniveaus).

Leerlingen krijgen de centrale toetsen en examens in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

Toetsen taal en rekenen in het basisonderwijs

Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs maken een verplichte eindtoets voor taal en rekenen. In het speciaal (basis)onderwijs komt de verplichte eindtoets later.

Toetsen taal en rekenen in het voortgezet onderwijs

Middelbare scholen toetsen bij het eindexamen Nederlands of leerlingen voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal.

Voor rekenen maken alle leerlingen van het vmbo, havo en vwo een verplichte rekentoets. Het resultaat telt niet mee voor het diploma. Maar het cijfer komt wel op de cijferlijst. Voor alle vwo-eindexamenkandidaten in het schooljaar 2018-2019 geldt: het aantal mogelijkheden om de rekentoets af te leggen blijft gelijk. De extra afnamedag, met versnelde normering, komt te vervallen.

Er ligt een voorstel om de verplichte rekentoets af te schaffen per schooljaar 2019-2020. Het parlement moet nog stemmen over deze wetswijziging.

Toetsen taal en rekenen in het mbo

Mbo-studenten krijgen een centraal examen voor Nederlandse taal en een centraal examen voor rekenen. De resultaten voor Nederlandse taal tellen mee voor het diploma.