Toetsen en examens voor taal en rekenen

Leerlingen krijgen verplichte centrale toetsen of examens voor Nederlands en rekenen. Dat geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Eisen voor taal en rekenen

Scholen toetsen leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan. Zo kunnen zij nagaan of hun leerlingen voldoen aan de eisen voor taal en rekenen (referentieniveaus).

Leerlingen krijgen de centrale toetsen en examens in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

Toetsen taal en rekenen in het basisonderwijs

Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs maken een verplichte eindtoets voor taal en rekenen. In het speciaal (basis)onderwijs komt de verplichte eindtoets later.

Toetsen taal en rekenen in het voortgezet onderwijs

Middelbare scholen toetsen bij het eindexamen Nederlands of leerlingen voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal.

Leerlingen die geen eindexamen in het vak wiskunde afleggen maken een schoolexamen rekenen. Het resultaat van dit examen telt niet mee voor het bepalen van de uitslag voor het diploma. Het resultaat van het schoolexamen rekenen staat op een bijlage bij de cijferlijst.

Toetsen taal en rekenen in het mbo

Mbo-studenten krijgen instellingsexamens en een centraal examen voor Nederlandse taal. Voor rekenen kan de mbo-instelling kiezen voor een centraal examen of een eigen instellingsexamen. De resultaten voor Nederlandse taal tellen mee voor het diploma. De resultaten voor rekenen tellen nog niet mee voor het diploma. Dit verandert voor studenten die starten vanaf studiejaar 2022-2023. Vanaf dat moment telt ook het resultaat van rekenen mee voor het diploma.