Telt het rekenexamen mee voor mijn mbo-diploma?

Alle mbo’ers moeten het rekenexamen maken. Het resultaat telt nog niet mee voor je diploma. Het resultaat staat wel op je resultatenlijst. Start je vanaf 1 augustus 2022 met je mbo-opleiding, dan telt het resultaat wel mee voor je diploma.

Digitaal centraal examen of instellingsexamen?

Je opleiding kan ervoor kiezen om rekenen te toetsen met 1 van deze 2 examens:

  • het digitale, centraal examen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE);
  • eigen instellingsexamens.

Nakijken, inzage en herkansing bij centraal examen

Veel opleidingen gebruiken het centrale, digitale examen van het CvTE om rekenen te examineren. Het resultaat van dit examen is direct bekend.
Je kunt volledige inzage krijgen in het rekenexamen 2ER, 2F, 3ER en 3F. Je ziet dan:

  • de opgaven;
  • je antwoorden;
  • het antwoordmodel in het computersysteem.

De opleiding bepaalt wanneer het examen en herkansingen worden afgenomen. De opleiding moet je hierover op tijd informeren.

Nakijken, inzage en herkansing bij instellingsexamen

Opleidingen die rekenen examineren door een instellingsexamen af te nemen, moeten zelf het examenbeleid opstellen. Hierin staan de nakijktermijnen en de regels over inzage en herkansingen. Dit beleid is terug te vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER).

Rekenexamen in het mbo telt straks mee

Start uiterlijk in studiejaar 2021-2022: rekenexamen telt nog niet mee

Als je in het studiejaar 2021-2022 start met je mbo-opleiding, dan moet je rekenexamen doen om te kunnen slagen. Het resultaat telt niet mee voor het halen van je diploma. Het cijfer komt wel op je resultatenlijst.

Start vanaf studiejaar 2022-2023: rekenexamen telt mee

Als je vanaf 1 augustus 2022 start met je mbo-opleiding, dan telt het resultaat van het rekenexamen mee voor het halen van je diploma.