Verplichte doorstroomtoets basisonderwijs

Alle leerlingen van groep 8 maken de doorstroomtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze doorstroomtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.

Doorstroomtoets laat niveau taal en rekenen zien

De doorstroomtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen (de referentieniveaus voor taal en rekenen). Dat heeft 2 doelen:

 1. De doorstroomtoets laat zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling past, op basis van de taal- en rekenvaardigheden. De doorstroomtoets is daarmee een aanvulling op andere gegevens, voor het schooladvies dat een leerling krijgt. De doorstroomtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
 2. De doorstroomtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen. Met uitzondering van scholen in het speciaal basisonderwijs. Scholen kunnen aan de hand van de resultaten hun eigen onderwijs zo nodig bijstellen. De Inspectie houdt met de resultaten ook zicht op de onderwijskwaliteit in het land: hoe staat het met de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen?

Doorstroomtoets voor alle leerlingen uit groep 8

Basisscholen moeten bij alle leerlingen uit groep 8 een doorstroomtoets afnemen, zowel in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De overheid garandeert dat er altijd een doorstroomtoets beschikbaar is, ook als zich een probleem voordoet bij één van de doorstroomtoetsen. Leerlingen in groep 7 mogen geen doorstroomtoets maken om te oefenen voor de toets in groep 8.

Datum afname doorstroomtoets

 • Inschrijven voor doorstroomtoets
  Scholen kunnen zich elk jaar van 1 oktober tot en met 15 november inschrijven voor een doorstroomtoets. Scholen ontvangen van de aanbieders van de doorstroomtoetsen informatie over de inschrijving voor hun doorstroomtoets.

 • Datum afname doorstroomtoets
  De doorstroomtoetsen worden ieder jaar afgenomen in de eerste of tweede volle week in februari. In 2025 kunnen scholen kiezen om een digitale doorstroomtoets af te nemen in de periode van 27 januari en tot en met 16 februari. De afnamedata van de papieren doorstroomtoets zijn 4 en 5 februari. 

In schooljaar 2023-2024 kunnen scholen kiezen uit 6 toetsen.

 • AMN: AMN-doorstroomtoets;
 • Diataal: Dia-toets;
 • Bureau ICE: IEP-doorstroomtoets;
 • Cito B.V.: Leerling in beeld doorstroomtoets;
 • A-VISION: Route 8-doorstroomtoets; 
 • Rijksoverheid: DOE-toets (overheidsdoorstroomtoets)
   

Taal en rekenen verplichte onderdelen eindtoets

Taal en rekenen zijn voor alle doorstroomtoetsen verplichte onderdelen. De doorstroomtoetsen kunnen extra onderdelen aanbieden. Deze extra onderdelen zijn niet verplicht. Scholen bepalen zelf of ze deze onderdelen afnemen.

Doorstroomtoets bij klas overslaan of zittenblijven

Leerlingen die zijn blijven zitten in groep 8, moeten het hele lesprogramma herhalen. Zij moeten dus ook de doorstroomtoets opnieuw maken. Soms slaan leerlingen groep 8 over en verlaten de basisschool na groep 7. Deze leerlingen mogen de doorstroomtoets al in groep 7 maken, maar dit is niet verplicht.

In bijzondere situatie geen doorstroomtoets

Alleen in bijzondere gevallen hoeft een leerling geen doorstroomtoets te maken. Bijvoorbeeld als een leerling zeer moeilijk leert of meervoudig gehandicapt is. Of als een leerling minder dan 4 jaar in Nederland is en de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.

Aangepaste doorstroomtoets voor leerlingen met beperking

Alle leerlingen moeten in groep 8 met zo min mogelijk problemen de eindtoets kunnen maken. Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte  is er bij een aantal toegestane doorstroomtoetsen een passende, aangepaste versie.

Het aanbod van aangepaste doorstroomtoetsen verschilt per toetsaanbieder. Voor vragen over de aangepaste toetsen kan de school contact opnemen met de aanbieders van de toetsen.