Is er een aangepaste doorstroomtoets voor kinderen met een beperking?

Alle leerlingen moeten in groep 8 van de basisschool een doorstroomtoets maken. Voor leerlingen met een beperking zijn er aangepaste doorstroomtoetsen. Sommige leerlingen hoeven geen doorstroomtoets te maken. 

Aangepaste versies doorstroomtoets

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn er aangepaste toetsen beschikbaar. Bijvoorbeeld een versie met grote letters voor slechtziende leerlingen. Of een versie met aanpassingen voor dyslectische leerlingen. Welke aangepaste versies worden aangeboden, verschilt per doorstroomtoets. De school kan hiervoor contact opnemen met de aanbieders van de toetsen.

Scholen betalen niet voor een doorstroomtoets. Ook niet voor een aangepaste versie van een doorstroomtoets.

School beslist over aangepaste versie doorstroomtoets

De (directeur van de) school beslist of uw kind een aangepaste versie van de doorstroomtoets krijgt.

Speciale ondersteuning bij doorstroomtoets kan per school verschillen

De school moet vooraf uitzoeken wat uw kind nodig heeft aan speciale ondersteuning. Hoe de school de doorstroomtoets precies bij uw kind afneemt, kan per school verschillen. Ook de vorm van de toets kan anders zijn.

Geen doorstroomtoets voor leerlingen die zeer moeilijk leren of meervoudig gehandicapt zijn

Voor kinderen die zeer moeilijk leren of meervoudig gehandicapt zijn, mag het schoolbestuur een uitzondering maken. Zij hoeven geen doorstroomtoets te maken.