Wie bepaalt welke doorstroomtoets mijn kind maakt?

De basisschool bepaalt welke doorstroomtoets uw kind maakt. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad. De doorstroomtoets is verplicht voor alle leerlingen in groep 8.

Keuzemogelijkheden doorstroomtoets

Scholen kunnen kiezen uit de volgende eindtoetsen:

Het CvTE beoordeelt toetsen. Vanaf oktober 2023 is bekend welke toetsen zijn goedgekeurd.

Voorwaarden inhoud en afname doorstroomtoets

Er zijn bepaalde voorwaarden waar alle doorstroomtoetsen aan moeten voldoen. Deze voorwaarden gelden voor de inhoud en de manier van afname van de toets.