Toegestane doorstroomtoetsen basisschool

Scholen uit het primair onderwijs (po) kunnen voor de verplichte doorstroomtoets kiezen uit diverse toetsen.

Aanbieders doorstroomtoetsen

Scholen kunnen voor schooljaar 2023-2024 kiezen uit de volgende toetsen:

Voorwaarden doorstroomtoets

De doorstroomtoets moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom zijn er voorwaarden voor de inhoud en de afname van de doorstroomtoets. Deze voorwaarden staan in het Toetsbesluit PO en het beoordelingskader voor de doorstroomtoetsen.

School kiest 1 aanbieder van toetsen

Een school kiest voor 1 toetsaanbieder. Hierdoor maken alle leerlingen in het voorjaar dezelfde toets. Ook op andere locaties van de school. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde toets te kiezen. Scholen betalen niet voor een doorstroomtoets.

Voor leerlingen met een beperking of specifieke ondersteuningsbehoefte geldt een uitzondering.