Toetsbesluit PO

Besluit over de centrale eindtoets of andere eindtoetsen in het primair onderwijs, over een leerling- en onderwijsvolgsysteem in het primair onderwijs en over toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs (Toetsbesluit PO).

Toetsbesluit PO (PDF | 38 pagina's | 132 kB)