Subsidie en ondersteuning voor scholen om de basisvaardigheden te verbeteren

Te veel leerlingen beheersen de basisvaardigheden niet goed als zij van school gaan. Om het onderwijs te verbeteren en leerlingen een betere start te geven, kunnen scholen subsidie en ondersteuning aanvragen. Het ministerie van OCW werkt aan een plan om scholen op een blijvende manier financieel te ondersteunen om de basisvaardigheden te verbeteren.

Prestaties op de basisvaardigheden blijven achter

De prestaties van leerlingen blijven achter op de basisvaardigheden: 

  • taal
  • rekenen-wiskunde

De prestaties van leerlingen kunnen duidelijk beter als het gaat om de basisvaardigheden:

  • digitale geletterdheid
  • burgerschap  

Door het achterblijven van deze prestaties zijn steeds minder leerlingen zelfredzaam in de maatschappij. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om een goede sollicitatiebrief te schrijven. Of ze zijn niet digitaal vaardig genoeg om veilig hun bankzaken te regelen. Een deel van de leerlingen begint hierdoor met onvoldoende voorbereiding aan het vervolgonderwijs.

Oorzaken van de achterblijvende prestaties

De oorzaken van de achterblijvende prestaties op de basisvaardigheden zijn:

  • het toenemende aantal opdrachten voor een school; 
  • een verouderd en onduidelijk curriculum;
  • een gat tussen wetenschap en praktijk; 
  • maatschappelijke trends, zoals minder lezen en schrijven in de vrije tijd, minder vestigingen van bibliotheken en steeds meer digitalisering.

Subsidie en ondersteuning voor scholen

Door de komende jaren structureel € 1 miljard te investeren wil de overheid de kwaliteit van het onderwijs en de basisvaardigheden van leerlingen verbeteren. Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen hiervoor geld aanvragen via de subsidie Verbetering basisvaardigheden. Scholen die het oordeel voldoende of zeer zwak hebben gekregen van de Inspectie van het Onderwijs krijgen voorrang bij het aanvragen van een subsidie (prioriteitsscholen). Naast gelden ontvangen deze scholen ook ondersteuning van een onderwijscoördinator. Voor de andere scholen met subsidie komen er startbijeenkomsten en begeleide leernetwerken.  

Vraagt de school de subsidie aan? Dan hoeft het plan om de basisvaardigheden te verbeteren nog niet af te zijn. 

Ondersteuning van onderwijscoördinatoren

Prioriteitsscholen krijgen de hele subsidieperiode ondersteuning van onderwijscoördinatoren. Deze onderwijscoördinatoren zijn in dienst zijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Masterplan basisvaardigheden  

De subsidieregelingen Verbetering basisvaardigheden zijn een onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden. Het Masterplan basisvaardigheden is een compleet en duurzaam programma voor de lange termijn. Onderdeel daarvan zijn maatregelen en hulpmiddelen, zoals een interventiekaart, praktische tips en goede praktijkvoorbeelden. Met het Masterplan basisvaardigheden kunnen scholen en leraren het beste onderwijs in taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid geven.