Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs

Op sommige scholen zitten veel leerlingen die minder goed presteren bijvoorbeeld vanwege de thuissituatie. Terwijl elke leerling gelijke kansen zou moeten krijgen om zich te ontwikkelen. Om deze leerlingen te ondersteunen krijgen scholen vanaf 2024 extra geld. Dan treedt de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in werking. De regeling vervangt de Regeling leerplusarrangement vo.

Onderwijskansen voortgezet onderwijs

Met de regeling wil de overheid middelbare scholen ondersteunen met extra geld. Met dit geld kunnen scholen leerlingen helpen die dat nodig hebben. Het gaat dan om leerlingen die bijvoorbeeld ouders met een laag opleidingsniveau hebben. Of die thuis niet voldoende Nederlands spreken. Veel van deze leerlingen presteren minder goed dan wat zij zouden kunnen als ze voldoende ondersteuning hebben. Scholen met een grote groep van deze leerlingen komen in aanmerking voor de regeling.

Veranderingen voor scholen

De overheid stelt in 2024 ongeveer € 168 miljoen beschikbaar voor de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. Dat is € 105 miljoen meer dan bij de oude regeling (het leerplusarrangement vo). Ook verandert de manier waarop de overheid het geld verdeelt. Dat heeft gevolgen voor hoeveel geld die scholen ontvangen. De meeste vestigingen krijgen meer geld dan onder de oude regeling. Sommige scholen ontvangen met de nieuwe rekenmethode minder of geen geld. Besturen die geld krijgen vanuit de Regeling onderwijskansen ontvangen uiterlijk in april 2024 bericht van DUO.

In de brochure Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs staat meer over de regeling en wat er verandert.

Rekentool

Het geld in de nieuwe regeling wordt anders verdeeld. Ook is er meer geld beschikbaar. De meeste scholen ontvangen een ander bedrag dan in voorgaande jaren. Met de rekentool krijgen scholen een indicatie van het bedrag dat ze gaan ontvangen. De rekentool is gebaseerd op het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 2022. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de beschikkingen die de scholen ontvangen. 

Let op: Scholen kunnen geen rechten ontlenen aan de rekentool. 

Veelgestelde vragen