Brochures regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs

De brochure licht toe hoe de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in elkaar zit en welke veranderingen er zijn. De brochure is bedoeld voor schoolleiders en schoolbestuurders.

Er zijn twee brochures: een voor vmbo, havo en vwo en een voor praktijkonderwijs. De rekenmethode voor praktijkonderwijs verschilt iets van de rekenmethode voor de andere schoolsoorten.