Rekentool regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs

De rekentool geeft aan welk bedrag vestigingen krijgen voor kalenderjaar 2024 vanuit de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs.

Hoe werkt de rekentool?

Scholen voeren het vestigingsnummer (6 posities) in en kunnen dan zien hoeveel geld ze zullen ontvangen voor het kalenderjaar 2024 op basis van de regeling. De rekentool is gebaseerd op het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 2022. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de beschikkingen die de scholen ontvangen.

Let op: scholen kunnen geen rechten ontlenen aan de rekentool. 

Uiterlijk in april 2024 ontvangen besturen die geld krijgen een beschikking van DUO.