Experiment flexibele schooltijden basisonderwijs

Vanaf 1 augustus 2020 experimenteren 20 basisscholen met het soepeler organiseren van de onderwijstijd. Deze scholen hebben bijvoorbeeld andere vakantietijden. Of een andere schoolweek dan die van 5 dagen. Hiermee onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Basisscholen die meedoen met het experiment mogen hun lesuren soepeler indelen. De scholen mogen tijdens het experiment zelf bepalen wanneer ze vakantie houden. Dat kan dus buiten de normale vakanties zijn. En mogen ze zelf bepalen op welke dagen ze lesgeven. Ook mogen andere professionals onder voorwaarden maximaal 100 uur per jaar les geven. Zoals een specialist in muziek of programmeren van computers.

Met deze proef onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het basisonderwijs verbetert. Het Rijk maakt na 5 jaar de resultaten bekend.

Experiment flexibele schooltijden basisonderwijs

Het Experiment Ruimte in Onderwijstijd is een vervolg op het experiment flexibele onderwijstijden. Deze proef liep van 2011 tot 2018. Een belangrijke uitkomst van deze proef was dat er risico’s zijn aan flexibele onderwijstijd. Deze risico’s zijn er als scholen dit zonder voorwaarden invoeren. Daarom zijn er bij het Experiment Ruimte in Onderwijstijd voorwaarden ingevoerd om goed onderwijs te houden. En elke scholier dezelfde kansen te geven.

Onderzoek naar onderwijstijd in Nederland en andere landen

Het Rijk liet in 2020 ook een onderzoek uitvoeren naar het afgesproken aantal uren les (urennorm) en de onderwijstijd in het basisonderwijs. De onderzoekers vergeleken de situatie in Nederland met die in andere landen. Uit het onderzoek bleek dat:

  • leerlingen in Nederland veel uren onderwijs krijgen, vergeleken met andere landen;
  • meer uren onderwijs leidt tot betere leerprestaties, maar deze invloed is klein;
  • vooral leerlingen die een achterstand hebben en leerlingen uit gezinnen met minder geld voordeel hebben van meer onderwijstijd;
  • vooral hoe een les wordt gegeven bepaalt of meer onderwijstijd leidt tot betere leerresultaten;
  • werkdruk en werkstress bij leraren niet komt door het aantal lesuren, maar vaker door administratieve taken, contact met ouders en zorg over leerlingen met gedragsproblemen.

De resultaten van het onderzoek en de resultaten van het experiment gebruikt het Rijk om te bepalen of onderwijstijd flexibel ingevuld kan worden.