Flexibele schooltijden basisonderwijs

12 basisscholen deden mee aan een proef om de onderwijstijd flexibel te verdelen over het schooljaar. Het experiment is verlengd tot 2018. Pas dan is meer duidelijk over de onderwijskwaliteit op deze scholen. En wordt bekeken of ook andere scholen toestemming krijgen voor meer flexibele onderwijstijden.  

Proef flexibele schooltijden basisonderwijs

Het ging in de proef om lesuren flexibeler te verdelen over het schooljaar. Bijvoorbeeld onderwijs in de zomervakantie. Binnen het experiment mochten scholen afwijken van 2 wettelijke regels: de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van 5 dagen.

Ouders en leerlingen mochten op een aantal scholen die meededen zelf hun vrije dagen en vakantie indelen. Deze scholen legden voor elke leerling apart vast of zij genoeg uren onderwijs volgden. En of zij daarmee voldeden aan de leerplicht.

Regelgeving aanpassen voor het hele onderwijs

De overheid beslist op basis van de uitkomsten van het experiment over de aanpassing van regelgeving voor alle basisscholen. Voorwaarde is dat het onderwijs moet blijven voldoen aan de kwaliteitseisen. En de resultaten van de leerlingen moeten voldoende blijven.

De scholen die hebben meegedaan aan het experiment mogen tot 2018 blijven werken met flexibele onderwijstijden. Als de wet niet wordt aangepast, dan moeten deze scholen weer terug naar de oude situatie. En mogen zij niet langer afwijken van de geldende wet- en regelgeving.

Continurooster en 5-gelijke-dagenmodel

Veel basisscholen zijn de afgelopen jaren overgestapt op een continurooster. Daarbij bijven alle leerlingen tussen de middag op school en is de middagpauze vrij kort.

Een andere manier om de onderwijstijd anders in te richten is het 5-gelijkedagenmodel. Hierin duren alle 5 schooldagen even lang. De leerlingen blijven in dit model tussen de middag meestal verplicht over op school.

Het ministerie van OCW brengt met de monitor continurooster de gevolgen van dit rooster in kaart. De 3e monitor was de laatste meting van het model.

Documenten