Experiment flexibele schooltijden basisonderwijs

Vanaf 1 augustus 2020 doen 20 basisscholen een experiment met het flexibel invullen en organiseren van de onderwijstijd. Deze scholen mogen afwijken van bijvoorbeeld de normale vakanties en de schoolweek van 5 dagen. Hiermee onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Basisscholen die meedoen met het experiment mogen flexibeler omgaan met de lesuren. De scholen mogen tijdens het experiment afwijken van de normale vakanties en de schoolweek van 5 dagen.  Ook mogen andere professionals onder voorwaarden maximaal 100 uur per jaar les geven.  Zoals een vakspecialist in muziek of programmeren.

Met het experiment onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het basisonderwijs kan verbeteren. Het Rijk volgt het experiment en maakt de resultaten bekend na 5 jaar.

Experiment flexibele schooltijden basisonderwijs

Het Experiment Ruimte in Onderwijstijd volgt het experiment flexibele onderwijstijden op, dat van 2011 tot 2018 liep. Een belangrijke uitkomst van dit experiment was dat er risico’s zijn verbonden aan flexibele onderwijstijd als scholen dit zonder regels of voorwaarden invoeren. Daarom zijn er bij het Experiment Ruimte in Onderwijstijd voorwaarden gesteld om goed onderwijs te kunnen blijven geven. En elke scholier dezelfde kansen te bieden. 

Programma Ruimte voor Regie

Het Experiment Ruimte in Onderwijs is onderdeel van het programma Ruimte voor Regie. In 2019 stuurde de minister hierover de Kamerbrief Ruimte voor regie in het primair onderwijs. Ruimte voor Regie van het ministerie van OCW beschrijft de aanpak voor de onderwijstijd. Het programma onderzoekt 2 vragen:

  1. Hoe kan de ruimte in de invulling en organisatie van onderwijstijd binnen de wet- en regelgeving beter gebruikt worden?
  2. Welke (mogelijke) extra ruimte hebben basisscholen nodig? Zodat zij meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van de onderwijstijd?

Ook doet een onderzoeksbureau  een internationaal vergelijkend onderzoek naar de vastgestelde aantal uren les (urennorm) in het basisonderwijs. Onderzocht wordt:

  • de urennorm en de invloed van een mogelijke verlaging van de uren;
  • de mogelijkheden om de onderwijstijd anders in te vullen.