Experiment flexibele schooltijden basisonderwijs

Vanaf 1 augustus 2020 doen 20 basisscholen een experiment met het flexibel invullen en organiseren van de onderwijstijd. Deze scholen mogen afwijken van bijvoorbeeld de normale vakanties en de schoolweek van 5 dagen. Hiermee onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Basisscholen die meedoen met het experiment mogen flexibeler omgaan met de lesuren. De scholen mogen tijdens het experiment afwijken van de normale vakanties en de schoolweek van 5 dagen.  Ook mogen andere professionals onder voorwaarden maximaal 100 uur per jaar les geven.  Zoals een vakspecialist in muziek of programmeren.

Met het experiment onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het basisonderwijs kan verbeteren. Het Rijk volgt het experiment en maakt de resultaten bekend na 5 jaar.

Experiment flexibele schooltijden basisonderwijs

Het Experiment Ruimte in Onderwijstijd volgt het experiment flexibele onderwijstijden op, dat van 2011 tot 2018 liep. Een belangrijke uitkomst van dit experiment was dat er risico’s zijn verbonden aan flexibele onderwijstijd als scholen dit zonder regels of voorwaarden invoeren. Daarom zijn er bij het Experiment Ruimte in Onderwijstijd voorwaarden gesteld om goed onderwijs te kunnen blijven geven. En elke scholier dezelfde kansen te bieden. 

Onderzoek naar onderwijstijd in Nederland en andere landen

Naast de experimenten op scholen liet de overheid in 2020 een onderzoek uitvoeren naar het vastgestelde aantal uren les (urennorm) en de onderwijstijd in het basisonderwijs. De onderzoekers vergeleken de situatie in Nederland met die in andere landen. Uit het onderzoek bleek dat:

  • leerlingen in Nederland veel uren onderwijs krijgen, vergeleken met andere landen;
  • meer uren onderwijs leidt tot betere leerprestaties, maar deze invloed is klein;
  • vooral leerlingen die een achterstand hebben en leerlingen uit gezinnen met minder geld voordeel hebben van meer onderwijstijd;
  • vooral hoe een les wordt ingevuld bepaalt of meer onderwijstijd leidt tot betere leerresultaten;
  • werkdruk en werkstress bij leraren niet komt door het aantal lesuren, maar vaker door administratieve taken, contact met ouders en zorg over leerlingen met gedragsproblemen.

De resultaten van het onderzoek en de resultaten van het experiment gebruikt de Rijksoverheid om te bepalen of onderwijstijd flexibel ingevuld kan worden.

Programma Ruimte voor Regie

Het Experiment Ruimte in Onderwijs en het onderzoek naar onderwijstijd zijn onderdeel van het programma Ruimte voor Regie. In 2019 stuurde de minister hierover de Kamerbrief Ruimte voor regie in het primair onderwijs. Het programma onderzoekt 2 vragen:

  1. Hoe kan de ruimte in de invulling en organisatie van onderwijstijd binnen de wet- en regelgeving beter gebruikt worden?
  2. Welke (mogelijke) extra ruimte hebben basisscholen nodig? Zodat zij meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van de onderwijstijd?