Experiment flexibele schooltijden basisonderwijs

11 basisscholen deden een proef om de onderwijstijd flexibel te verdelen. Het experiment liep tussen 2011 en 2018. Deze scholen mochten afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van 5 dagen.

Experiment flexibele schooltijden basisonderwijs

Het ging in het experiment om lesuren flexibeler te verdelen over het schooljaar. Bijvoorbeeld onderwijs in de zomervakantie. Scholen mochten afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van 5 dagen. Ouders en leerlingen mochten op een aantal scholen die meededen zelf hun vrije dagen en vakantie indelen. Deze scholen legden voor elke leerling apart vast of zij genoeg uren onderwijs volgden. En of zij daarmee voldeden aan de leerplicht.

Uitkomst experiment flexibele schooltijden

De resultaten van het experiment flexibele onderwijstijden wijzen uit dat er flinke risico’s verbonden zijn aan flexibilisering van de onderwijstijd wanneer alle scholen in Nederland dit zonder regels of voorwaarden mogen invoeren. De minister heeft daarom aangegeven de regels rondom onderwijstijden niet te willen veranderen. De meerderheid in de Tweede Kamer was het niet met het besluit van de minister eens. Zij willen dat flexibele onderwijstijden wel mogelijk worden gemaakt en de regels worden aangepast. Scholen die flexibele onderwijstijden willen invoeren moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Scholen uit het experiment mogen doorgaan met flexibele schooltijden

Vooruitlopend op de gevraagde wetswijziging mogen deelnemende scholen die de onderwijskwaliteit op orde hebben doorgaan met flexibele schooltijden. Dit staat in de Kamerbrief uitkomst moties experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs. Scholen moeten bijvoorbeeld blijven voldoen aan onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en onderwijsfilosofie. Hiervoor zal een nieuw experiment starten in het schooljaar 2020/2021.