Kamerbrief uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) deelt de resultaten van het experiment flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs. Tijdens het experiment konden 11 scholen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van minimaal 5 dagen.

Kamerbrief uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs (PDF | 3 pagina's | 157 kB)