Netwerk van Onderwijs- en Wetenschapsattachés

Internationale samenwerking is belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs en wetenschap. Om internationale samenwerking strategisch in te richten, ontwikkelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Internationale Kennis- en Talentstrategie (IKT). Onderdeel daarvan is de opbouw van een netwerk van Onderwijs- en Wetenschapsattachés (OWA’s).

Internationaal OWA-netwerk

Er zijn 7 OWA’s werkzaam op ambassades in het buitenland (diplomatieke posten). Zowel binnen als buiten Europa. Zij zijn onderdeel van de directie Internationaal Beleid van OCW. Het netwerk van OWA’s richt zich op: 

  • overheden, zowel regionaal als nationaal; 
  • onderwijs- en kennisinstellingen en koepelorganisaties in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de wetenschap.

Taken OWA-netwerk

OWA’s versterken internationale samenwerking. Ze ondersteunen bijvoorbeeld bij: 

  • trends en ontwikkelingen in het buitenland signaleren;
  • begrip over elkaars onderwijs- en wetenschapsstelsels vergroten;
  • relaties met relevante stakeholders in het buitenland opbouwen en onderhouden; 
  • kansen voor (verdere) samenwerking signaleren en benutten;
  • aanmoedigen van gesprekken over beleid en wat landen onderling van elkaar kunnen leren;
  • belangen van overheden en onderwijs- en kennisinstellingen behartigen; 
  • de organisatie van uitgaande en inkomende (digitale) bezoeken van instellingen en overheden. 

OWA’s helpen ook bij vragen. Bijvoorbeeld: 
Hoe vind ik een geschikte onderwijs- of kennisinstelling in het buitenland om mee samen te werken? En hoe bouw ik een relatie met deze instelling op? 

Contactgegevens OWA’s

Meer informatie IKT en OWA-netwerk

Heeft u algemene vragen over de Internationale Kennis- en Talentstrategie en het netwerk van Onderwijs- en Wetenschapsattachés? Neem dan contact op met de programmacoördinator.
Lise Weerden 
E-mail: l.c.j.weerden@minocw.nl

Andere medewerkers van OCW werkzaam in het buitenland

Naast OWA’s kent het ministerie van OCW meer medewerkers die in het buitenland werkzaam zijn. Denk hierbij aan:

Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met:

Bernardine Bijl
E-mail: b.bijl@minocw.nl
Jill Wijngaard
E-mail: j.e.wijngaard@minocw.nl