Internationaal cultuurbeleid

Culturele instellingen en kunstenaars moeten allereerst zelf hun internationale activiteiten in het buitenland vorm en inhoud geven. De overheid kan daarbij ondersteunen. Dit is het uitgangspunt van het internationaal cultuurbeleid.

Doelen internationaal cultuurbeleid

De overheid helpt kunstenaars, culturele instellingen en de creatieve sector hun markt te verruimen in het buitenland. Vooral in de omringende landen en opkomende economieën. Daarnaast wordt het internationaal cultuurbeleid ingezet als instrument om het imago van Nederland te versterken. En om de buitenlandse politieke en economische belangen van Nederland te ondersteunen.

Binnen het internationaal cultuurbeleid zet de overheid in op de volgende doelen:

  • een internationaal niveau van Nederlandse topinstellingen. Door gerichte keuzes binnen de culturele basisinfrastructuur;
  • de internationale marktpositie van Nederlandse kunstenaars en instellingen versterken;
  • het Nederlands economisch belang versterken. Door verbanden tussen cultuur, handel en economie te benadrukken;
  • culturele diplomatie: kunst en cultuur benutten voor buitenlandse betrekkingen.

Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking

Arjen Uijterlinde werkt sinds begin juli 2017 als Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking. Deze functie toont het belang dat Nederland hecht aan de inzet van kunst, cultuur en erfgoed voor onze buitenlandse betrekkingen.
 
Als ambassadeur staat Arjen Uijterlinde aan het hoofd van de Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ICE is verantwoordelijk voor de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid (ICB), inclusief het beleid over gedeeld cultureel erfgoed en de inzet van cultuur als instrument voor ontwikkelingssamenwerking. 

De functie van Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking bestaat sinds 1980.

De Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking sluit bij het uitoefenen van zijn functie aan bij het beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020, hierin staan de ambities en doelstellingen voor het internationaal cultuurbeleid in de periode 2017-2020 beschreven. Het beleidskader is ook de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van IOB en het advies van de Raad voor Cultuur.

Arjen Uijterlinde