Internationaal cultuurbeleid

De Rijksoverheid wil internationale culturele uitwisseling en samenwerking versterken. Dit om ons te voeden met nieuwe invloeden en beelden. Net zoals kunstenaars en culturele instellingen uit Nederland in het buitenland inspiratie en kennis bieden. Maar ook om te laten zien waar Nederland voor staat. Nederlandse cultuurmakers, schilderkunst, monumenten en design vertellen een herkenbaar verhaal over ons land. Een verhaal van Nederland als een land dat open staat voor samenwerking en als een land dat innovatieve oplossingen bedenkt. Dit ondersteunt ook de politieke en economische belangen van Nederland.

Rol Rijksoverheid

Veel internationale culturele samenwerking komt zonder de overheid tot stand. De overheid kan ondersteunen als kansen niet volledig benut worden. Bijvoorbeeld door mensen bij elkaar te brengen waardoor culturele samenwerking dan toch tot stand komt. De uitvoering is aan het culturele veld.

Ambities voor het Internationaal Cultuurbeleid

De ambities voor de internationale culturele uitwisseling en samenwerking staan in het beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017-2020. Deze ambities zijn:

  • versterken van de Nederlandse cultuursector;
  • bijdragen aan een veilige en rechtvaardige wereld;
  • en culturele diplomatie (via Nederlandse ambassades en consulaten).

In het beleidskader internationaal cultuurbeleid zijn de aanbevelingen verwerkt van:

Middelen internationaal cultuurbeleid 2017 - 2021

Er is per jaar een overheidsbudget van 18,3 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid. Deze middelen zijn verdeeld over diverse Rijkscultuurfondsen en culturele instellingen, internationale culturele programma’s en inzet van cultuur binnen de diplomatie.

Met de subsidieregeling Creative Twinning subsidieert de Nederlandse overheid culturele activiteiten in de landen grenzend aan de EU. De subsidieregeling Creative Twinning is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Spelers internationaal cultuurbeleid

Bij het internationaal cultuurbeleid zijn verschillende spelers betrokken: de culturele sector, de cultuurfondsen van het rijk, ambassades en consulaten, ministeries, DutchCulture, EYE, Het Nieuwe Instituut, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Prins Claus Fonds en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Waar en wanneer deze spelers actief zijn, is afhankelijk van de kennis die nodig is, de doelstelling en de locatie. In vrijwel alle projecten wordt samengewerkt met lokale partijen.