Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt zich hard voor Nederlanders en de Nederlandse belangen en waarden, overal ter wereld. Samen met andere landen werken we aan wereldwijde uitdagingen. Buitenlandse Zaken zet zich in voor:  

  • Welvaart en eerlijkheid: We stimuleren internationale handel, helpen Nederlandse bedrijven die met en in andere landen zakendoen en bevorderen een duurzame handel en eerlijk verdeelde welvaart.
  • Veiligheid en stabiliteit: We bieden hulp en bemiddeling aan landen die lijden onder oorlog en geweld en werken via verbetering van levensomstandigheden aan meer stabiliteit in kwetsbare landen.
  • Recht en vrijheid: We dragen bij aan een goed functionerende internationale rechtsorde en stimuleren internationale afspraken om wereldwijde vraagstukken te kunnen aanpakken.
  • Nederlanders in het buitenland: We staan klaar voor Nederlanders elders in de wereld die in de problemen zijn geraakt en proberen via voorlichting en advies dergelijke situaties te voorkomen.

Over Buitenlandse Zaken

Voice-over:

De wereld lijkt tegenwoordig een klik groot.

Een klik die de grenzen wegneemt en ons allemaal verbindt.

Dat maakt de wereld zelf kleiner en onze wereld juist groter.

Die groter wordende wereld gaat soms ten koste van ons gevoel van veiligheid, omdat het onbekende op ons afkomt.

En dat wat er zich veraf afspeelt, ons dichtbij raakt.

Jan-Kees Goet (Ministerie van Veiligheid en Justitie – directeur-generaal Vreemdelingenzaken)

Bij (im)migratie is het op dit moment zo dat als ik ’s avonds tijd heb om naar het achtuurjournaal te kijken, meestal wel zeker weet dat het journaal daarmee opent.

Dat doet wel een beroep op medewerkers, want het gaat echt wel ergens over. In die gezamenlijkheid tussen Buitenlandse Zaken en VenJ maken wij denk ik ons succes op dit moment.

Voice-over:

We weten dat wat we thuis geleerd hebben, elders van grote waarde kan zijn.

Felix Hoogveld (Ambassade Zuid-Soedan):

Op een gegeven moment in een kamp, waar veel ontheemden wonen, is er een overstroming ontstaan.

Nederland zou daar met name iets aan kunnen doen, omdat wij ook de kennis in huis hebben om zo’n gebied eigenlijk te ontwikkelen.

Voice-over:

Dat er plekken zijn waar mensenrechten op het spel staan.

Sebastiaan van der Zwaan (Directeur Justice and Peace):

Als het over Shelter City gaat dan werken we eraan om mensenrechtenverdedigers de mogelijkheid te geven om, als de druk te hoog wordt in hun eigen land, we ze dan tijdelijk opvangen in Nederland.

Een mensenrechtenorganisatie als Justice and Peace in combinatie met het grote netwerk van het ministerie maakt dat we makkelijker kunnen checken; wie heeft nou het meeste ondersteuning nodig?

Voice-over:

We weten dat er gestreden wordt voor vrijheid en dat we de mensen die strijden, moeten beschermen.

We willen de grenzen over om te delen met de wereld waar we goed in zijn.

Paul Polman (CEO Unilever):

Nederland loopt voorop om de wereld naar een duurzame toekomst te brengen.

Een voorbeeld hiervan is het samenvoegen van de ministeries van hulp en handel.

Ik denk dat dit een goede beslissing is…aangezien allebei nodig zijn om de 2,5 miljard armste mensen te bereiken.

Voice-over:

En we ervaren dat wanneer we samen optrekken, we meer kunnen bereiken.

Zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van anderen.

Henk-Jan Beltman (Chief Chocolate Officer Tony Chocolonely):

Wij zijn een bedrijf dat wil groeien en impact wil gaan maken.

Met het Oranje Handelsmissiefonds waar wij momenteel deel van uit maken, zetten we al heel veel stappen met Buitenlandse Zaken, om uiteindelijk commercieel in de VS voet aan de grond te krijgen.

Die partnership geeft mij ontzettend veel energie.

Voice-over:

Als we ergens naar toe gaan, dan willen we weten waar het veilig is en waar niet.

Frank Oostdam (Directeur ANVR):

We hebben heel veel contact met Buitenlandse Zaken als het gaat om reisadviezen.

Dat helpt ons als het gaat om het informeren van onze klanten.

Pepijn Trapman (Regiomanager ICCO in Nepal):

De dag begon zo leuk.

Het was 25 april, op een zaterdag.

Hier met de Nederlandse gemeenschap waren we eigenlijk Koningsdag aan het vieren.

Alles trilde, gegil, paniek, het zwembad klotste nog steeds over ons heen.

Ik kon nog net zeg maar mijn zoontje Daniël meepakken en echt op de grond sleuren.

Voice-over:

En mocht je dan toch in de problemen komen moet je erop kunnen vertrouwen dat er iemand is die je brengt waar je veilig bent.

Pepijn Trapman (Regiomanager ICCO in Nepal):

Dat je dan het privilege hebt, dat je door Buitenlandse Zaken het land wordt uitgehaald en in veiligheid wordt gebracht, dat is pure klasse.

Voice-over:

Juist nu de wereld steeds iets kleiner en groter tegelijk wordt, is het belangrijk dat we er zijn voor Nederland, wereldwijd.

‘Voor Nederland, wereldwijd’

Bewindspersonen

Nieuws

Meer nieuws