Organisatie

Nederland is nauw verbonden met het buitenland. Daar hebben we baat bij, onder meer in economisch opzicht, maar het brengt ook risico's met zich mee. Want wat ver weg gebeurt, raakt ons vaak dichtbij. Denk aan terrorisme, vluchtelingenstromen en klimaatverandering. Door internationale samenwerking kunnen we zowel deze problemen aanpakken als onze economie versterken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt zich hard voor de Nederlandse belangen en waarden, wereldwijd. Onze ambassades in zo'n 150 landen fungeren zowel als antenne als spreekbuis van Nederland. We helpen Nederlanders in het buitenland en we onderhandelen en werken samen op veel terreinen in de Europese Unie en binnen organisaties als de NAVO en de Verenigde Naties.

BZ zet zich in voor:

  • Welvaart en eerlijkheid: Als handelsland onderhouden we nauwe banden met tal van landen. Zo stimuleren we export en investeringen, openen markten en waarborgen de toegang tot kennis en grondstoffen. Voor kleine en grote Nederlandse bedrijven benutten we onze ervaring en netwerk; zo vergroten we hun mogelijkheden om producten en diensten wereldwijd te verkopen. We maken ons hard voor een gelijk speelveld wereldwijd en werken zo aan een duurzamere en eerlijkere handel.
  • Veiligheid en stabiliteit: Instabiele landen vormen een voedingsbodem voor terrorisme, mensensmokkel en andere vormen van criminaliteit. Die bedreigingen gaan we samen met anderen tegen door te zorgen voor hulp in gebieden waar oorlog woedt en mensen vluchten voor geweld. We proberen te bemiddelen, blokkeren geldbronnen van terroristen en gaan de verspreiding van wapens tegen. En we werken aan een grotere stabiliteit door de levensomstandigheden in arme, kwetsbare landen te verbeteren en zelfredzaamheid te stimuleren.
  • Recht en vrijheid: Nederland is niet gebaat bij een wereld waar het recht van de sterkste geldt. Daarom zetten we ons in voor een internationale rechtsorde die maakt dat mensen in vrijheid en waardigheid kunnen leven en dat minderheden worden beschermd. We zetten ons in voor afspraken om wereldwijde uitdagingen aan te pakken, zoals armoede en voedselschaarste, klimaatverandering en uitbraken van epidemieën. In ontwikkelingslanden werken we onder andere aan economische versterking, betere gezondheidszorg, voedselzekerheid en schoon drinkwater.
  • Nederlanders in het buitenland: Nederlanders gaan graag op reis en wonen en werken overal ter wereld. Ze willen weten waar het veilig is, wat ze moeten doen in geval van problemen en bij wie ze in noodgevallen terechtkunnen. Met de modernste dienstverlening staan onze ambassades, consulaten en het 24/7 BZ contactcenter dag en nacht klaar voor hen klaar. Voor hulp na een grote natuurramp of bij politieke onrust, maar ook voor een nieuw paspoort of een goed reisadvies.

Zie ook