Organogram ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Het unieke aan Buitenlandse Zaken is dat het ministerie bestaat uit zowel het departement in Den Haag als uit vertegenwoordigingen, ook wel posten genoemd, verspreid over de hele wereld. 

Directies

Onder de secretaris-generaal en de directeuren-generaal vallen diverse beleids- en ondersteunende directies die beleidsthema's verder uitwerken en die de politieke en ambtelijke top ondersteunen. De directies zijn onderverdeeld in de 4 groepen:

  • Regiodirecties ontwikkelen een samenhangend en effectief beleid in relatie tot regio's en landen en voeren dat uit.
  • Themadirecties brengen kennis en expertise over één of meerdere onderwerpen van het buitenlandbeleid samen.
  • Forumdirecties: werken aan de Nederlandse inbreng in verschillende internationale (multilaterale) organisaties, die ook fora worden genoemd. Daarnaast sturen zij de Nederlandse vertegenwoordigingen bij die internationale organisaties aan.
  • Ondersteunende directies en ondersteunende diensten: zorgen voor de optimale ondersteuning van de organisatie op terreinen zoals financiën, personeel, informatievoorziening en communicatie.