Adviescolleges

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt op verschillende terreinen geadviseerd door de volgende adviescolleges:

De vergoedingen van de leden zijn openbaar.

Nederlandse Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht

De Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht (hierna: de Staatscommissie) heeft nationale en internationale taken:

  • De Staatscommissie doet de voordracht voor benoeming van de Secretaris-Generaal en van de Secretarissen van de Conferentie.
  • De Staatscommissie adviseert de regering en de beide kamers der Staten-Generaal over de wetgeving omtrent onderwerpen van internationaal privaatrecht.
  • De Staatscommissie is aangewezen als het nationale orgaan dat voor Nederland de contacten onderhoudt met het Permanent Bureau van de Haagse Conferentie.

De Staatscommissie bestaat uit minimaal 10 en maximaal 20 leden. De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste 4 jaar. Zij kunnen telkens worden herbenoemd voor een periode van maximaal 4 jaar.