Directeur-generaal Europese Samenwerking (DGES + plvDGES)

DGES ontwikkelt en coördineert het Nederlandse beleid met betrekking tot Europa en de Europese Unie. DGES is verantwoordelijk voor de relatie tussen Nederland en afzonderlijke (kandidaat)lidstaten van de EU. Ook zorgt DGES voor een samenhangend Nederlands EU-beleid op het gebied van bijvoorbeeld transport, milieu en (inter)regionale organisaties, zoals de Raad van Europa, de OESO en de Benelux. DGES stemt met de andere ministeries op ambtelijk niveau de Nederlandse inbreng in het Europese besluitvormingsproces af. Door deze coördinerende rol is DGES een belangrijke schakel tussen de andere ministeries en de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie (PV EU) in Brussel.

Directie Integratie Europa (DIE)

De doelstelling van DIE is het tot stand brengen van een samenhangend Nederlands beleid met betrekking tot de Europese Unie (EU). Een andere belangrijke taak van DIE is het coördineren en afstemmen van de interdepartementale, ambtelijke voorbereiding van de Nederlandse inbreng in Brussel.

De afdelingen van DIE zijn:

 • Intern (DIE/IN)
 • Extern (DIE/EX)

Hoofddirectie Consulaire- en Visumzaken (HDCV)

Waar je ook naar toe gaat in de wereld, Nederlanders kom je overal tegen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de Nederlandse burger in het buitenland overal en op elk moment van de dag kunnen bijstaan. 

De Hoofddirectie Consulaire- en Visumzaken (HDCV) van het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt dag en nacht consulaire dienstverlening aan burgers in het buitenland die iets met de Nederlandse overheid moeten regelen of informatie nodig hebben. En aan Nederlanders die in nood zijn in het buitenland. HDCV is er ook voor niet-Nederlanders die naar Nederland of de andere delen van het Koninkrijk willen komen en een visum nodig hebben. 

Samen met het wereldwijde netwerk van posten en diverse partners in binnen- en buitenland zorgt HDCV ervoor dat de dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk is voor iedereen die dat nodig heeft. Persoonlijk waar dat nodig is, digitaal waar dat kan. 

Nederlanders in en op weg naar het buitenland kunnen voor relevante hulp en informatie 24/7 terecht bij NederlandWereldwijd, een onderdeel van HDCV. Voor het verlengen van een paspoort bijvoorbeeld, of het regelen van belastingzaken en pensioen. Maar ook voor reisadviezen en reisdocumenten, het activeren van DigiD vanuit het buitenland, informatie over (r)emigeren, AOW en studeren in het buitenland. Jaarlijks krijgt NederlandWereldwijd hierover ruim 900.000 vragen binnen. Heeft een Nederlander in het buitenland hulp nodig van de overheid, dan helpt NederlandWereldwijd verder. Als een paspoort is verlopen bijvoorbeeld, bij huwelijksdwang, achterlating of bij arrestatie en detentie. 

NederlandWereldwijd is ook verantwoordelijk voor de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Check voor actuele reisadviezen de website nederlandwereldwijd.nl of de Reisapp.

Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE)

Het internationaal cultuurbeleid (ICB) is gezamenlijk beleid van de ministers van Buitenlandse Zaken (BZ), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Binnen Buitenlandse Zaken geeft de Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE) uitvoering aan het ICB.

Het beleid wordt wereldwijd ingezet. Momenteel is er binnen het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) strategische inzet op 23 landen.  De Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland nemen hierbij het initiatief en ondersteunen het beleid. Ook de rijkscultuurfondsen, rijksdiensten en agentschappen en culturele organisaties voeren het beleid uit.

De Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking (ACS) staat aan het hoofd van de ICE. De functie bestaat sinds 1980. Sinds augustus 2021 is Dewi van de Weerd de ambassadeur. De ACS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ICB. Daarnaast is de ambassadeur het gezicht en het eerste aanspreekpunt van het ICB, in Nederland en internationaal.

REGIODIRECTIE:

Directie Europa (DEU)

De Directie Europa is verantwoordelijk voor het regiobeleid voor 54 landen. Kort gezegd zijn dit alle Europese landen, inclusief 27 lidstaten van de Europese Unie en in het Oosten t/m de Kaukasus en Centraal-Azië. Bij DEU werken circa 45 personen.

De doelstellingen van DEU zijn de volgende:

 • de vormgeving van de bilaterale betrekkingen en de aansturing van de Nederlandse vertegenwoordigingen conform dit beleid;
 • de versterking van de Nederlandse positie in de Europese Unie (in samenwerking met DIE);
 • de vormgeving van de Nederlandse inbreng voor de BeNeLux en de Raad van Europa;
 • het uitvoeren van het programma Maatschappelijke Transformatie (MATRA);
 • het aanspreekpunt te zijn voor ambassades van landen uit Europa in Den Haag.

DEU is onderverdeeld in drie afdelingen, West, Midden en Oost, waarbij Midden weer is onderverdeeld in twee clusters.

 • DEU-West
  • Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, de Heilige Stoel, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Monaco,  Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
 • DEU-Midden
  • Centraal-Europa Cluster: Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië
  • Zuidoost Europa Cluster: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Cyprus, Griekenland, Kosovo, Kroatië, Malta, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Slovenië en Turkije
 • DEU-Oost
  • Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizstan, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan en Wit-Rusland.

DEU is een robuuste directie, met een platte en flexibele organisatie. DEU wil voorloper zijn op het gebied van Het Nieuwe Werken (in tijdelijke samenwerkingsverbanden, plaats onafhankelijk, gebruikmakend van nieuwe media).

Contact: DEU@minbuza.nl