Directeur-generaal Europese Samenwerking (DGES + plvDGES)

DGES ontwikkelt en coördineert het Nederlandse beleid met betrekking tot Europa en de Europese Unie. DGES is verantwoordelijk voor de relatie tussen Nederland en afzonderlijke (kandidaat)lidstaten van de EU. Ook zorgt DGES voor een samenhangend Nederlands EU-beleid op het gebied van bijvoorbeeld transport, milieu en (inter)regionale organisaties, zoals de Raad van Europa, de OESO en de Benelux. DGES stemt met de andere ministeries op ambtelijk niveau de Nederlandse inbreng in het Europese besluitvormingsproces af. Door deze coördinerende rol is DGES een belangrijke schakel tussen de andere ministeries en de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie (PV EU) in Brussel.

Directie Integratie Europa (DIE)

De doelstelling van DIE is het tot stand brengen van een samenhangend Nederlands beleid met betrekking tot de Europese Unie (EU). Een andere belangrijke taak van DIE is het coördineren en afstemmen van de interdepartementale, ambtelijke voorbereiding van de Nederlandse inbreng in Brussel.

De afdelingen van DIE zijn:

 • Intern (DIE/IN)
 • Extern (DIE/EX)

Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV)

Waar je in de wereld ook naartoe gaat, Nederlanders kom je overal tegen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de Nederlandse burger in het buitenland overal en op elk moment van de dag kunnen bijstaan.

De Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) biedt burgers, bedrijven en overheidsdiensten excellent gewaardeerde consulaire dienstverlening en is verantwoordelijk voor het visumbeleid en visa-gerelateerde diensten; een vangnet voor Nederlanders in het buitenland en hét loket voor buitenlanders die voor privé of zakelijke doeleinden naar Nederland willen komen, door middel van een wereldwijd netwerk van posten, unieke kennis en diplomatieke vaardigheden. DCV kijkt naar de toekomst en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. De consulaire dienstverlening is modern, snel en integer zodat DCV de belangen van het Koninkrijk en de Nederlandse burger in het buitenland goed en adequaat kan behartigen. Daarnaast benut DCV de kansen die samenwerking met externe partijen kan bieden, of dat nu nationaal is of internationaal, met partners binnen of buiten de overheid.

Om Nederlanders die in het buitenland (gaan) verblijven beter op weg te helpen bij het regelen van zaken met de Nederlandse overheid, is Nederland Wereldwijd opgezet. Nederlanders en niet-Nederlanders kunnen hier terecht voor informatie over o.a. reizen (visa, veiligheid), paspoorten of het activeren van DigiD vanuit het buitenland. En voor informatie over bijvoorbeeld (r)emigeren, belastingen, pensioen en studeren in het buitenland. Ook in geval van nood in het buitenland helpt Nederland Wereldwijd je verder. In Nederland Wereldwijd werken het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 13 andere overheidsorganisaties samen. Je kunt Nederland Wereldwijd 7 dagen per week 24 uur per dag wereldwijd bereiken via telefoon (+31-247-247-247), Whatsapp of e-mail. 

DCV is verantwoordelijk voor de reisadviezen. Controleer online het laatste reisadvies van het land waar je naartoe reist. Dan weet je vooraf hoe veilig het is om te reizen naar je bestemming. Of download de 24/7 BZ Reis app. Dan blijf je ook onderweg op de hoogte als er tijdens je reis ergens iets verandert. Je kunt voor actuele reisadviezen ook het Twitteraccount @247BZ volgen.

Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE)

Het internationaal cultuurbeleid (ICB) is gezamenlijk beleid van de ministers van Buitenlandse Zaken (BZ), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Binnen Buitenlandse Zaken geeft de Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE) uitvoering aan het ICB.

Het beleid wordt wereldwijd ingezet. Momenteel is er binnen het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) strategische inzet op 23 landen.  De Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland nemen hierbij het initiatief en ondersteunen het beleid. Ook de rijkscultuurfondsen, rijksdiensten en agentschappen en culturele organisaties voeren het beleid uit.

De Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking (ACS) staat aan het hoofd van de ICE. De functie bestaat sinds 1980. Sinds augustus 2021 is Dewi van de Weerd de ambassadeur. De ACS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ICB. Daarnaast is de ambassadeur het gezicht en het eerste aanspreekpunt van het ICB, in Nederland en internationaal.

REGIODIRECTIE:

Directie Europa (DEU)

De Directie Europa is verantwoordelijk voor het regiobeleid voor 54 landen. Kort gezegd zijn dit alle Europese landen, inclusief 27 lidstaten van de Europese Unie en in het Oosten t/m de Kaukasus en Centraal-Azië. Bij DEU werken circa 45 personen.

De doelstellingen van DEU zijn de volgende:

 • de vormgeving van de bilaterale betrekkingen en de aansturing van de Nederlandse vertegenwoordigingen conform dit beleid;
 • de versterking van de Nederlandse positie in de Europese Unie (in samenwerking met DIE);
 • de vormgeving van de Nederlandse inbreng voor de BeNeLux en de Raad van Europa;
 • het uitvoeren van het programma Maatschappelijke Transformatie (MATRA);
 • het aanspreekpunt te zijn voor ambassades van landen uit Europa in Den Haag.

DEU is onderverdeeld in drie afdelingen, West, Midden en Oost, waarbij Midden weer is onderverdeeld in twee clusters.

 • DEU-West
  • Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, de Heilige Stoel, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Monaco,  Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
 • DEU-Midden
  • Centraal-Europa Cluster: Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië
  • Zuidoost Europa Cluster: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Cyprus, Griekenland, Kosovo, Kroatië, Malta, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Slovenië en Turkije
 • DEU-Oost
  • Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizstan, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan en Wit-Rusland.

DEU is een robuuste directie, met een platte en flexibele organisatie. DEU wil voorloper zijn op het gebied van Het Nieuwe Werken (in tijdelijke samenwerkingsverbanden, plaats onafhankelijk, gebruikmakend van nieuwe media).

Contact: DEU@minbuza.nl