NFRP-Matra: subsidie voor versterken rechtsstaat en democratie in de Europese regio

Het NFRP-Matra programma ondersteunt de (potentiële) kandidaat-lidstaten en de landen van het Oostelijk Partnerschap. Met dit programma wil Nederland landen die grenzen aan de Europese Unie helpen met de versterking van hun rechtsstaat en democratie. Een sterkere democratie en rechtsstaat zorgen voor meer stabiliteit in deze landen.

Rechtsstaat en democratie versterken

Landen die willen toetreden tot de EU moeten voldoen aan strenge voorwaarden, zoals de Kopenhagencriteria. Sommige landen in de Oostelijk Partnerschapsregio hebben een associatieakkoord getekend met de EU. Daaraan zijn ook strenge voorwaarden verbonden. Met NFRP-Matra helpt Nederland deze landen stappen te zetten om op termijn aan deze voorwaarden te kunnen voldoen.

Vaak moeten deze landen stappen nemen op het gebied van:

 • de aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad;
 • hervorming van de rechterlijke macht en het ambtenarenapparaat;
 • de positie van minderheden (denk onder andere aan homo’s en lesbiennes (LHBTIQ+) en aan Roma);
 • fundamentele vrijheden, zoals persvrijheid;
 • versterken van het partijenstelsel.

Nederland ondersteunt met het Matra-programma projecten van overheden, lokale organisaties en politieke partijen. De Matra-samenwerking moet een aanvulling zijn op de activiteiten van de Europese Commissie in die landen.

Welke landen komen in aanmerking voor ondersteuning via Matra?

De volgende landen kunnen hulp via Matra krijgen.

(Potentieel) kandidaat lidstaten:

 • Albanië;
 • Bosnië-Herzegovina;
 • Kosovo;
 • Noord-Macedonië;
 • Montenegro;
 • Servië;
 • Turkije.

De landen van het Oostelijk Partnerschap:

 • Armenië;
 • Azerbeidzjan;
 • Georgië;
 • Moldavië;
 • Oekraïne;
 • Wit-Rusland.

Trainingen volgen in Nederland

Ambtenaren uit Matra-landen kunnen korte trainingen in Nederland volgen. De trainingen gaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de rechtsstaat en democratie. Ook jonge diplomaten uit Matra-landen kunnen een korte opleiding volgen in Nederland. Nederland houdt nuttige contacten aan deze trainingen over.

Ondersteuning overheden

Op verzoek van overheden in de Matra-landen ondersteunt Nederland bij het versterken van de rechtsstaat, goed bestuur en democratie. Met behulp van Nederlandse expertise werkt men bijvoorbeeld aan een efficiëntere rechtspraak, een verbeterd mediaklimaat en een dienstverlenende overheid.

Ondersteunen van lokale plannen

Nederlandse ambassades ondersteunen maatschappelijke organisaties in de Mantra-landen om plannen uit te voeren die de rechtsstaat en democratie versterken. Dit is een belangrijk punt van de Kopenhagencriteria. Lokale organisaties kunnen Nederlandse maatschappelijke organisaties vragen om hun kennis en ervaring te delen. Dit kan helpen bij de uitvoering van hun plannen.

Politieke partij stichtingen

De instellingen voor buitenlandse activiteiten van de Nederlandse politieke partijen krijgen subsidie voor samenwerkingsverbanden met hun zusterpartijen of zusterorganisaties. Met deze steun kunnen de ontvangers hun kader opleiden en hun netwerk verbreden. Dit versterkt de democratische processen in Matra-landen.

Subsidiekader Matra 2020-2024

Het ministerie van Buitenlandse Zaken selecteerde in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 nieuwe projecten voor het Matra-programma 2020-2024: 'Overheid tot overheid'. Er is geen subsidie meer beschikbaar vanuit dit programma. Het ministerie neemt geen nieuwe aanvragen  meer in behandeling genomen.