NFRP-Matra: subsidie voor versterken rechtsstaat en democratie in de Europese regio

Het NFRP-Matra programma ondersteunt de (potentiële) kandidaat-lidstaten en de landen van het Oostelijk Partnerschap. Het programma is bedoeld om landen aan de randen van de Europese Unie te helpen met de versterking van hun rechtsstaat en democratie. Een sterkere democratie en rechtsstaat zorgen voor meer stabiliteit in deze landen.

Rechtstaat en democratie versterken

Landen die willen toetreden tot de EU moeten voldoen aan strenge voorwaarden, zoals de Kopenhagencriteria. Sommige landen in de Oostelijk Partnerschapsregio hebben een associatieakkoord getekend met de EU. Daaraan zijn ook strenge voorwaarden verbonden. Met NFRP-Matra helpt Nederland deze landen stappen te zetten om op termijn aan deze voorwaarden te kunnen voldoen.

Vaak moeten deze landen de rechtsstaat nog op verschillende onderdelen versterken. Denk hierbij aan:

 • de aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad;
 • hervorming van de rechterlijke macht en het ambtenarenapparaat;
 • de positie van minderheden (denk onder andere aan homo’s en lesbiennes (LBGTI) en aan Roma);
 • fundamentele vrijheden, zoals persvrijheid;
 • versterken van partijenstelsel.
   

Nederland subsidieert met het Matra-programma projecten van overheden, lokale organisaties en politieke partijen. De Matra-samenwerking moet aanvullend zijn op de activiteiten van de Europese Commissie in die landen.

Welke landen kunnen Matra-hulp krijgen?

De volgendelanden kunnen hulp via Matra krijgen.

(Potentieel) kandidaat lidstaten:

 • Albanië;
 • Bosnië-Herzegovina;
 • Kosovo;
 • Macedonië;
 • Montenegro;
 • Servië;
 • Turkije.

De landen van het Oostelijk Partnerschap:

 • Armenië;
 • Azerbeidzjan;
 • Georgië;
 • Moldavië;
 • Oekraïne;
 • Wit-Rusland.

Trainingen volgen in Nederland

Ambtenaren uit Matra-landen kunnen korte trainingen in Nederland volgen. De trainingen gaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de rechtsstaat en democratie. Ook jonge diplomaten uit Matra-landen kunnen een korte opleiding volgen in Nederland. Nederland houdt nuttige contacten aan deze trainingen over.

Lokale plannen ondersteunen

Nederlandse ambassades ondersteunen maatschappelijke lokale plannen die de rechtsstaat in de Matra-landen versterken. Dit is een belangrijk punt van de Kopenhagencriteria. Lokale organisaties kunnen Nederlandse maatschappelijke organisaties vragen te helpen hun plannen uit te voeren.

Politieke partij stichtingen

De instellingen voor buitenlandse activiteiten van de Nederlandse politieke partijen krijgen subsidie voor samenwerkingsverbanden met hun zusterpartijen of zusterorganisaties (twinning). Om zo de democratische processen in Matra-landen te versterken. Met deze steun kunnen de ontvangers hun kader opleiden en hun netwerk verbreden.

Nieuw: subsidiekader Matra 2017-2020

Vanaf 21 april 2017 is het nieuwe subsidiebeleidskader voor het Matra-programma beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen via het speciale aanvraagformulier. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. U hoort binnen 13 weken of u de subsidie krijgt.

Vragen?
Heeft u een vraag? Mail deze dan naar Matra2017-2020@minbuza.nl. Doet u dit voor woensdag 17.00 uur? Dan vindt u de maandag erop het antwoord terug in de Q&A’s. Alle vragen en antwoorden worden geanonimiseerd. N.B. Subsidiebeleidskader en aanvraagstramien zijn behalve op D4 ook gewijzigd op D1; het formele wijzigingsbesluit wordt op korte termijn in de Staatscourant bekend gemaakt.