Vertegenwoordiging in het buitenland

Over de hele wereld heeft het ministerie meer dan 150 ambassades, consulaten, consulaten-generaal en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties. Al deze vertegenwoordigingen worden ook wel posten genoemd.

Taken van de posten

De ambassades, consulaten en consulaten-generaal zijn er om de belangen van Nederlanders te behartigen in het buitenland. Dit gebeurt op verschillende vlakken. Zo bieden de posten hulp als u in het buitenland in de problemen komt. Bijvoorbeeld als u slachtoffer wordt van een misdrijf of als u te maken krijgt met een natuurramp.

Ook onderhouden de posten een uitgebreid netwerk met de lokale bedrijven en overheidsinstanties. Dat is goed voor Nederland, omdat van 3/4 van het nationaal inkomen in het buitenland wordt verdiend. Ondernemers kunnen gebruik maken van dat netwerk als zij zaken willen doen in een bepaald land. Posten kunnen Nederlandse ondernemers in het buitenland ondersteunen.

Speciaal ambassadeurs

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft naast haar ambassadeurs en consul-generaals, 'speciale vertegenwoordigers'. Zij zijn ambassadeurs voor een bijzonder thema.

Een overzicht van Nederlandse ambassadeurs staat op rijksoverheid.nl.