Ondernemen in het buitenland

Voor (startende) internationale ondernemers is informatie over internationale markten en financiering belangrijk. De overheid zet zich daarom in om Nederlandse ondernemers met internationale ambities zo goed mogelijk te ondersteunen. Met basisinformatie over landen, met subsidies en met een groot internationaal netwerk.

Internationaal netwerk voor ondernemers

In het buitenland staat een uitgebreid netwerk van ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen voor u klaar. Deze vertegenwoordigingen onderhouden een uitgebreid netwerk met lokale bedrijven en overheidsinstanties. Ook ondernemers met internationale ambities kunnen gebruik maken van dit netwerk. Wilt u contact met een vertegenwoordiger van Nederland? Dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade in het betreffende land. Of met een van hun ondersteunende netwerken zoals:

 • Netherlands Business Offices
  Netherlands Business Offices
  (NBSO’s) zijn handelskantoren van de Nederlandse overheid in het buitenland. De kantoren zijn gevestigd in kansrijke regio’s, waar geen ambassade of consulaat is. En maken deel uit van het economisch buitenlandnetwerk. De kantoren zetten zich in om de handel en investeringen  in deze regio’s te bevorderen.
 • Landbouwattachénetwerk
  Landbouwattachés werken op  economische afdelingen van 60 Nederlandse ambassades en/of consulaten en bedienen van daaruit 80 landen. Het landbouwattachénetwerk ondersteunt ondernemers en kennisinstellingen op het gebied van agro en natuur bij hun internationale ambities.
 • Innovatie Attaché Netwerk
  Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-Netwerk) signaleert kansen voor innovatie en helpt ondernemers bij het leggen van contacten in het buitenland. Het netwerk richt zich op maatschappelijke vraagstukken en sleuteltechnologieën. 
 • Startup Liaison Officers
  Startup Liaisons (SLO’s) (Engels) ondersteunen Nederlandse startups en scaleups bij internationalisering. Ze brengen daarbij het Nederlandse start- en scaleup ecosysteem internationaal onder de aandacht en verbinden ondernemers met het juiste netwerk. De startup liasons werken vanuit zes ambassades en consulaten.

Handelsmissies

De overheid organiseert bezoeken naar kansrijke markten met groepen ondernemers. Het doel van een handelsmissie is om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Ondernemers krijgen zo kennis en informatie over de markt, beter zicht op de handelskansen en nieuwe contacten. Ook bezoekt de overheid internationale beurzen samen met een groep ondernemers.

Heeft u de ambities om internationaal zaken te doen? Kijk dan of u mee kunt met een handelsmissie of beursbezoek naar een land. Op de website van RVO.nl vindt u een overzicht van handelsmissies en kunt u zich opgeven.

Subsidies en financiering voor ondernemers

Voor ondernemers die in het buitenland zaken willen doen zijn verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar. Op de website van RVO.nl staat een overzicht van alle subsidieregelingen. Daarnaast kunt u voor het verkrijgen van financiering terecht bij Invest International. Invest International helpt Nederlandse bedrijven met het financieren en ontwikkelen van projecten die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Atradius Dutch State Business is de uitvoerder van de exportkredietverzekering namens de Nederlandse Staat. Deze organisatie biedt een groot aantal financierings- en verzekeringsproducten voor betalingsrisico's bij zakendoen in het buitenland. Deze zijn bedoeld voor: 

 • bedrijven die kapitaalgoederen exporteren; 
 • aannemers die internationaal actief zijn;
 • banken;
 • investeerders.

Oranje Handelsmissiefonds

De overheid helpt ondernemers ook op andere manieren. Bijvoorbeeld via Het Oranje Handelsmissiefonds. Dit is een samenwerking tussen private en publieke partners. Ieder jaar maken tien innovatieve ondernemers kans op ondersteuning bij het betreden van een buitenlandse markt. De winnaars mogen gratis deelnemen aan een handelsmissie en krijgen advies over alle facetten van het exporteren.