Begroting en jaarverslag BZ

U kunt de begrotingen en jaarverslagen van het ministerie van Buitenlandse Zaken downloaden in het onderwerp Prinsjesdag. De officiële stukken staan ook op Rijksfinancien.nl.

Nota Homogene Groep Internationale Samenwerking

De jaarlijkse nota van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een apart onderdeel van de rijksbegroting. De HGIS-nota geeft een volledig overzicht van alle buitenlanduitgaven van de verschillende departementen.

De HGIS-nota maakt in één oogopslag duidelijk wat de belangrijkste uitgaven zijn die Nederland jaarlijks doet in het kader van Internationale Samenwerking. De nota beschrijft de beleidsdoelen op het gebied van Internationale Samenwerking en gaat in op de hoofdlijnen van het beleid en de programma's die de HGIS financiert. De betrokken ministeries publiceren de beleidsvoornemens, doelen en middelen in hun beleid en begroting.

In de bijlagen van de nota worden alle HGIS-uitgaven op verschillende manieren gepresenteerd. De nota geeft overzichten per begrotingsartikel, per ministerie en per thema. Daarbij staat steeds aangeven welk deel van de uitgaven officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA) is.