Stakeholdersonderzoek Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt in Nederland en het buitenland samen met veel verschillende partners. Om na te gaan waar nog kansen liggen of waar de samenwerking versterkt kan worden, deed BZ een onderzoek onder organisaties, instellingen en bedrijven die in aanraking komen met het werk van BZ. De resultaten hiervan zijn terug te lezen in dit rapport.

Stakeholdersonderzoek Buitenlandse Zaken (PDF | 40 pagina's | 495 kB)