Internationalisering is 1 van de 4 onderwerpen die voorrang krijgen in het cultuurbeleid van Nederland. Culturele (top-)instellingen moeten zich internationaal kunnen presenteren en meten. Culturele diplomatie is daarnaast goed voor de buitenlandse betrekkingen en economische positie van Nederland. Nederland zet cultuur ook in voor ontwikkelingssamenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten of water en sanitatie.