Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024

Ministers Blok, Kaag en Van Engelshoven beschrijven de uitgangspunten, ambities en doelstellingen van het internationale cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.