Documenten - Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

396 documenten over Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over deelname de IGO aan bespreking over de Staat van het Onderwijs 2021

Minister Van Engelshoven geeft toestemming voor deelname van de inspecteur-generaal voor het Onderwijs (IGO) aan een openbare ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-05-2021

Scenario's voor onderwijsinstellingen mbo en ho over voorbereidingen op het studiejaar 2021-2022

Overzicht met schema's en scenario's, als bijlage bij de perspectiefbrief aan instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ...

Publicatie | 29-04-2021

Kamerbrief bij afschrift brief aan onderwijsinstellingen mbo en ho over de voorbereidingen op het studiejaar 2021-2022

Minister Van Engelshoven stuurt een afschrift van haar brief aan de bestuurders van onderwijsinstellingen in middelbaar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-04-2021

Samenwerking voor een flexibel mbo-aanbod voor volwassenen: Krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen

Vorig jaar zijn 13 samenwerkingsverbanden van bekostigde en niet bekostigde mbo-instellingen gestart met hun projecten voor het ...

Brochure | 22-04-2021

Antwoord schriftelijke vragen oproep werkgevers meer creativiteit voor stageplaatsen

Minister Van Engelshoven beantwoordt schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht 'Werkgevers: creatieve oplossing nodig ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-04-2021

Mbo in coronatijd

Onderzoek naar de zorgen en het toekomstbeeld van mbo-docenten voor het schooljaar 2021/2022.

Rapport | 16-04-2021

Diploma’s, certificaten en verklaringen in het mbo

Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. Onderwijsinstellingen reiken een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van ...

Brochure | 16-04-2021

Memorie van toelichting 9e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 15-04-2021

9e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW

Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 15-04-2021

Aanbieding 9e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW

Ministers Van Engelshoven en Slob sturen de Tweede Kamer de 9e incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-04-2021