Documenten - Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

642 documenten over Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over bestuurlijk instrumentarium mbo en ho

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken betreft bestuurlijk instrumentarium mbo en ho.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2019

Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel

Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over sociale veiligheid onderwijspersoneel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2019

Kamerbrief over hoe de kwaliteit van het onderwijs in Caribisch Nederland verbeterd wordt

Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019

Kamerbrief over eerste rapportage monitor Toelatingsrecht mbo

Minister Van Engelshoven biedt het eerste deel van de rapportage monitor Toelatingsrecht mbo aan de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2019

Wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 08-07-2019

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs gericht op de het versterken van de positie van mbo-studenten

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in ...

Kamerstuk: Nader rapport | 08-07-2019

Beantwoording Kamervragen over het Besluit register onderwijsdeelnemers

Minister Van Engelshoven stuurt de Eerste Kamer een reactie op vragen inzake het Besluit register onderwijsdeelnemers.

Kamerstuk: Kamervragen | 05-07-2019

Kamerbrief over schriftelijk Overleg betreft de toekomst van rekenen in het vo en mbo

Minister Van Engelshoven biedt haar reactie naar aanleiding van de vragen van de vaste commissie van OCW over de toekomst van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019

Beantwoording Kamervragen over het onderwijsboek Geobas 7

Minister Slob beantwoordt vragen over het onderwijsboek Geobas 7

Kamerstuk: Kamervragen | 02-07-2019

Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Dit rapport doet verslag van de eerste meting van de evaluatie en monitoring van de wet vroegtijdige aanmelddatum en ...

Rapport | 29-06-2019