Stagepact MBO 2023-2027

Vertegenwoordigers van studenten, mbo-scholen, docenten, werknemers, werkgevers en overheden hebben het Stagepact mbo 2023-2027 ondertekend. In dit Stagepact staan de afspraken om er samen voor te zorgen, dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden.

Read this information in English.

Stagepact MBO 2023-2027

In het Stagepact staan vier thema’s centraal met vastgestelde doelen:

 1. Verbeteren van stagebegeleiding
  Studenten krijgen goede begeleiding door de school en door het leerbedrijf tijdens de stage of leerbaan. Hierbij hoort ook goed contact tussen school, leerbedrijf en student.
 2. Uitbannen van stagediscriminatie
  Stagediscriminatie is onacceptabel. Iedere student heeft recht op een veilige eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Door met maatregelen in te zetten op het (h)erkennen, voorkomen en aanpakken van stagediscriminatie, wordt stagediscriminatie tegengaan.  
 3. Zorgen voor voldoende stages
  Het is belangrijk dat er voldoende kwalitatief goede en toegankelijke stageplekken en leerbanen zijn en blijven. En dat ze goed vindbaar zijn voor studenten.
 4. Een passende vergoeding
  Studenten krijgen een passende vergoeding voor de stage. De vergoeding moet minimaal alle kosten dekken, die een student moet maken om stage te kunnen lopen bij een bedrijf. Bovenop deze onkostenvergoeding stimuleert de overheid werkgevers om een passende stagevergoeding te geven aan bol-studenten. En hier afspraken over te maken in alle cao's.

Stagepact MBO 2023 - 2027 (PDF | 10 pagina's | 952 kB)

Brief van minister Robbert Dijkgraaf aan leerbedrijven

Bij de start van het nieuwe schooljaar 2023-2024 hebben alle leerbedrijven via SBB een brief van de minister ontvangen. In de brief worden de doelen kort toegelicht, spreekt de minister zijn waardering uit naar de leerbedrijven en geeft hij het belang aan om met elkaar het mbo nog beter te maken. Zodat de praktijkervaring voor de student een veilige, waardevolle en positieve ervaring wordt.