Wat zijn de toelatingseisen voor het mbo?

Je wordt in principe toegelaten tot de mbo-opleiding van je keuze als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent uiterlijk op 1 april aangemeld bij de opleiding;
  • je voldoet aan de vooropleidingseisen;
  • je neemt deel aan de verplichte intakeactiviteiten. Of de intakeactiviteiten verplicht zijn hoor je van de opleiding.

School mag weigeren

In een aantal gevallen kun je toch door de opleiding worden geweigerd. Bijvoorbeeld als er meer aanmeldingen dan opleidingsplekken zijn.

Er zijn ook opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen waaraan studenten moeten voldoen. Denk hierbij aan fysieke eisen voor sportopleidingen. De school maakt zelf bekend of er aanvullende eisen gelden voor jouw opleiding. Dat lees je meestal al op de website van de school.

Kan de instelling van je keuze je niet inschrijven? Dan is de school meestal verplicht om je een andere opleiding aan te bieden.

Begin je komend schooljaar aan een opleiding in het mbo, of denk je daaraan? 
Heb je goed nagedacht over je studiekeuze, er met je ouders of decaan over gepraat, 
en open dagen bezocht? Let dan goed op, we hebben belangrijke informatie voor je:

Want wil je naar de mbo-opleiding van je keuze? Denk dan aan 3 dingen:

Een: Zorg dat je je op 1 april of eerder aanmeldt.

Twee: Zorg dat je voldoet aan vooropleidingseisen, zoals een vmbo-diploma.

En drie: dat je verplichte intake activiteiten bijwoont die horen bij jouw mbo 
opleiding naar keuze, bijvoorbeeld door het voeren van een gesprek of het 
volgen van een proefles.  

Als je je op tijd aanmeldt heb je recht op een studiekeuzeadvies. Met zo'n advies weet 
je of de studie bij je past.

Er zijn uitzonderingen waarbij een mbo-opleiding jou mag weigeren bij een aanmelding, 
ook als je je op tijd hebt aangemeld.

Bijvoorbeeld als er meer aanmeldingen voor een opleiding zijn dan plekken; 
Of als je bijvoorbeeld niet voldoet aan eventueel aanvullende eisen zoals bij dans- 
of sportopleidingen.

Mocht je pas na 1 april je keuze maken, dan kan de opleiding je weigeren. 

Dus meld je altijd op uiterlijk 1 april aan, ook als je nog niet precies weet welke 
opleiding je wilt doen. 
Met het studiekeuzeadvies kan de opleiding je bij je precieze keuze helpen.

Kijk op www.studeermeteenplan.nl voor meer info als je naar het mbo wilt.

Inschrijvingseisen

Naast vooropleidingseisen en toelatingseisen zijn er ook nog inschrijvingseisen.

  • De school wil een kopie van je diploma van je vooropleiding hebben.
  • Je moet kunnen bewijzen dat je je lesgeld of cursusgeld hebt betaald of zult betalen.
  • Je ondertekent een onderwijsovereenkomst (OOK), eventueel samen met je ouders als je minderjarig bent. Meer informatie daarover kun je krijgen bij je mbo-instelling.

Als dit in orde is, kan de instelling je inschrijven.

Studiekeuzeadvies

Als je je op tijd hebt aangemeld, heb je recht op studiekeuzeadvies van de mbo-school. Hoe dat wordt vormgegeven hoor je van de opleiding. De school kijkt of de opleiding past bij jouw achtergrond, motivatie en interesses. Misschien is een andere opleiding beter voor jou. Je bent niet verplicht het advies van de school op te volgen.

Studiekeuze wijzigen na aanmelding

Na je aanmelding kun je nog kiezen voor een andere opleiding. Het studiekeuzeadvies van de mbo-school kan je daarbij helpen.