Wat zijn de toelatingseisen voor het mbo?

Je wordt in principe toegelaten tot de mbo-opleiding van je keuze als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent uiterlijk op 1 april aangemeld bij de opleiding;
  • je voldoet aan de vooropleidingseisen;
  • je neemt deel aan de verplichte intakeactiviteiten.

Begin je komend schooljaar aan een opleiding in het mbo, of denk je daaraan? 
Heb je goed nagedacht over je studiekeuze, er met je ouders of decaan over gepraat, 
en open dagen bezocht? Let dan goed op, we hebben belangrijke informatie voor je:

Want wil je naar de mbo-opleiding van je keuze? Denk dan aan 3 dingen:

Een: Zorg dat je je op 1 april of eerder aanmeldt.

Twee: Zorg dat je voldoet aan vooropleidingseisen, zoals een vmbo-diploma.

En drie: dat je verplichte intake activiteiten bijwoont die horen bij jouw mbo 
opleiding naar keuze, bijvoorbeeld door het voeren van een gesprek of het 
volgen van een proefles.  

Als je je op tijd aanmeldt heb je recht op een studiekeuzeadvies. Met zo'n advies weet 
je of de studie bij je past.

Er zijn uitzonderingen waarbij een mbo-opleiding jou mag weigeren bij een aanmelding, 
ook als je je op tijd hebt aangemeld.

Bijvoorbeeld als er meer aanmeldingen voor een opleiding zijn dan plekken; 
Of als je bijvoorbeeld niet voldoet aan eventueel aanvullende eisen zoals bij dans- 
of sportopleidingen.

Mocht je pas na 1 april je keuze maken, dan kan de opleiding je weigeren. 

Dus meld je altijd op uiterlijk 1 april aan, ook als je nog niet precies weet welke 
opleiding je wilt doen. 
Met het studiekeuzeadvies kan de opleiding je bij je precieze keuze helpen.

Kijk op www.studeermeteenplan.nl voor meer info als je naar het mbo wilt.

In een aantal gevallen kun je toch door de opleiding worden geweigerd. Bijvoorbeeld als er meer aanmeldingen dan opleidingsplekken zijn.
Sommige opleidingen mogen aanvullende eisen stellen waaraan een student moet voldoen. Denk hierbij aan fysieke eisen voor sportopleidingen.

In de meeste gevallen is een mbo-instelling verplicht om de student een andere opleiding aan te bieden als deze niet kan worden ingeschreven aan de opleiding van voorkeur.

Inschrijvingseisen

Naast vooropleidingseisen en toelatingseisen zijn er ook nog inschrijvingseisen. Pas dan kan de instelling je inschrijven. Zo wil de school een kopie van je diploma van je vooropleiding hebben. Ook moet je kunnen bewijzen dat je je lesgeld of cursusgeld hebt betaald of zult betalen. Tot slot onderteken je een onderwijsovereenkomst (OOK), eventueel samen met je ouders als je minderjarig bent. Meer informatie daarover kun je krijgen bij je mbo-instelling.