Wat zijn de toelatingseisen voor het mbo?

Je wordt in principe toegelaten tot het mbo als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • je voldoet aan de (vooropleidings)eisen van de mbo-opleiding van je keuze;
  • je hebt je uiterlijk op 1 april aangemeld bij de opleiding. Je kunt ook nog na 1 april aanmelden, maar dan heb je geen recht op toelating
  • je neemt deel aan de verplichte intakeactiviteiten. Of de intakeactiviteiten verplicht zijn hoor je van de opleiding. Als student heb je dan ook recht op een studiekeuzeadvies.

School mag weigeren

In een aantal gevallen kan de opleiding je toch weigeren. Bijvoorbeeld als er meer aanmeldingen dan opleidingsplekken zijn.

Er zijn ook opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen waaraan studenten moeten voldoen. Denk hierbij aan lichamelijke eisen voor sportopleidingen. De school maakt zelf uiterlijk 1 februari bekend of er aanvullende eisen gelden voor jouw opleiding, bijvoorbeeld op de website van de school.

Word je niet toegelaten tot de opleiding? Dan is de school meestal verplicht om je een andere opleiding aan te bieden.

Begin je komend schooljaar aan een opleiding in het mbo, of denk je daaraan? 
Heb je goed nagedacht over je studiekeuze, er met je ouders of decaan over gepraat, 
en open dagen bezocht? Let dan goed op, we hebben belangrijke informatie voor je:

Want wil je naar de mbo-opleiding van je keuze? Denk dan aan 3 dingen:

Een: Zorg dat je je op 1 april of eerder aanmeldt.

Twee: Zorg dat je voldoet aan vooropleidingseisen, zoals een vmbo-diploma.

En drie: dat je verplichte intake activiteiten bijwoont die horen bij jouw mbo 
opleiding naar keuze, bijvoorbeeld door het voeren van een gesprek of het 
volgen van een proefles.  

Als je je op tijd aanmeldt heb je recht op een studiekeuzeadvies. Met zo'n advies weet 
je of de studie bij je past.

Er zijn uitzonderingen waarbij een mbo-opleiding jou mag weigeren bij een aanmelding, 
ook als je je op tijd hebt aangemeld.

Bijvoorbeeld als er meer aanmeldingen voor een opleiding zijn dan plekken; 
Of als je bijvoorbeeld niet voldoet aan eventueel aanvullende eisen zoals bij dans- 
of sportopleidingen.

Mocht je pas na 1 april je keuze maken, dan kan de opleiding je weigeren. 

Dus meld je altijd op uiterlijk 1 april aan, ook als je nog niet precies weet welke 
opleiding je wilt doen. 
Met het studiekeuzeadvies kan de opleiding je bij je precieze keuze helpen.

Kijk op www.studeermeteenplan.nl voor meer info als je naar het mbo wilt.

Inschrijvingseisen

Bij de inschrijving wil de school graag een aantal zaken van jou weten:

  • De school wil een kopie van je diploma van je vooropleiding hebben.
  • Als je 18 jaar of ouder bent, moet Je kunnen bewijzen dat je je lesgeld of cursusgeld hebt betaald of zult betalen.

Als dit in orde is, kan de school je inschrijven.

Studiekeuzeadvies

Als je je uiterlijk 1 april hebt aangemeld, dan heb je recht op studiekeuzeadvies van de school.  Je hoort hier meer over van de school. De school kijkt of de opleiding past bij jouw achtergrond, motivatie en interesses. Misschien past een andere opleiding beter bij je. Je bent niet verplicht het advies van de school op te volgen.