Beroepskwalificaties basis voor mbo

Studenten die na het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan de slag gaan, hebben allerlei kennis en vaardigheden nodig. Deze kennis en vaardigheden verschillen per beroep. 

Voor ict-beroepen is bijvoorbeeld kennis over computers en internet nodig. Bij bijvoorbeeld verpleegkundige beroepen gaat het om omgang met patienten en kennis van het menselijk lichaam.

Onderwijs op basis van beroepsgerichte kwalificaties

Mbo-instellingen geven onderwijs op basis van beroepsgerichte kwalificaties. In deze kwalificaties staan de diploma-eisen voor mbo opleidingen. Zo zorgt de overheid ervoor dat studenten de kennis en vaardigheden leren die bij het betrokken beroep horen.

Alle regionale opleidingscentra (roc's), agrarische opleidingscentra (aoc's) en vakscholen moeten deze kwalificaties gebruiken. De kwalificaties staan in een kwalificatiedossier. Het onderwijs en het bedrijfsleven bedenken de kwalificaties. Ze passen ze aan als de arbeidsmarkt verandert.

Veranderingen kwalificaties mbo

Vanaf 2016 – 2017 verandert de kwalificatiestructuur:

  • de kwalificaties staan op hoofdlijnen in een basisdeel en een profieldeel;
  • er komen minder kwalificaties, waardoor een student makkelijker kan kiezen;
  • de kennis en vaardigheden worden duidelijker beschreven;
  • de kwalificatiedossiers worden dunner en overzichtelijker;
  • tijdens de mbo-opleiding kan de student, bovenop de kwalificatie, keuzedelen kiezen. Bijvoorbeeld 3D-printing, geneesmiddelenkennis of visagie.

Elk kwartaal nieuw keuzedeel

Studenten kiezen zelf de keuzedelen. Zo kunnen ze zich verbreden, verdiepen of voorbereiden op hun vervolgopleiding. Om snel in te kunnen spelen op de actuele ontwikkelingen mogen scholen hun aanbod in keuzedelen 4 keer per jaar vernieuwen. Ieder kwartaal kan een school dus nieuwe keuzedelen aanbieden. Scholen en bedrijven in 1 regio kunnen zelf ook ideeën voor keuzedelen indienen. Daarmee kunnen zij aan de regionale vraag naar specifiek geschoolde werknemers voldoen.

De invoering van de keuzedelen is een belangrijk onderdeel van de herziene kwalificatiestructuur. 

Doel beroepsgericht mbo

De beroepsgerichte kwalificatiestructuur moet de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt verbeteren. Verder kan het de doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) te vergroten. Dit moet mbo-studenten stimuleren om onderwijs te (blijven) volgen.