Kosten mbo-opleiding

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld.

Schoolkosten

Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor de basisuitrusting en benodigde leermiddelen voor hun studenten. Mbo-scholen stellen middelen ter beschikking die nodig zijn om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen. Daaronder vallen:

  • een basisuitrusting, zoals computers, kopieerapparaten en gereedschap;
  • bijzondere leermiddelen, zoals koksmessen en kappersscharen.

Studenten mogen nog steeds hun eigen bijzondere leermiddelen aanschaffen. Studenten die dat niet willen, krijgen hulp van de school. Studenten moeten altijd zelf zorgen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen.

De precieze afspraken over schoolkosten staan in het servicedocument schoolkosten. Scholen voeren deze afspraken zo snel en verantwoord mogelijk in. Dat doen zij uiterlijk vanaf het studiejaar 2019-2020. 

Vrijwillige bijdrage

De school mag voor extra diensten en activiteiten zoals excursies een vrijwillige bijdrage vragen. Studenten en ouders bepalen zelf of zij willen betalen om van deze diensten of activiteiten gebruik te maken. Ze zijn niet nodig om de opleiding te kunnen volgen of het diploma te behalen.

Lesgeld en reiskostenvergoeding mbo-studenten jonger dan 18 jaar

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Minderjarige voltijd mbo’ers kunnen met een studentenreisproduct gratis of met korting reizen tussen opleiding, stage, ouderlijk huis en kamer. Zij kunnen bij DUO een studentenreisproduct aanvragen.

Lesgeld mbo-studenten 18 jaar of ouder

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld. Mbo-studenten van 18 jaar of ouder betalen cursusgeld als zij een deeltijdopleiding of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld. Het bedrag hangt af van de opleiding die de student volgt.

Studiefinanciering en reiskostenvergoeding mbo-studenten

Voltijd mbo-studenten van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering en een studentenreisproduct. Voor studenten aan een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 is de studiefinanciering een gift. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de studiefinanciering een prestatiebeurs is. Studenten op niveau 3 of 4 die de opleiding niet afronden, moeten de studiefinanciering terugbetalen. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte van de studiefinanciering vast.

Mbo-studentenfonds

Mbo-studenten met studievertraging kunnen in de toekomst mogelijk een beroep doen op een speciaal fonds op hun mbo-school. Dankzij dit fonds kunnen ze blijven studeren als de studiefinanciering stopt. Ze moeten wel een goede reden hebben voor de studievertraging. Het gaat bijvoorbeeld om studenten die ziek zijn, zwanger worden of een beperking hebben. 

De ministerraad is op 18 april 2019 akkoord gegaan met de oprichting van het mbo-studentenfonds

Ook minderjarige studenten uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen van het fonds gebruik maken. Zij kunnen dan leermiddelen vergoed krijgen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden (zoals laptops, boeken en werkkleding). 

Het mbo-studentenfonds is onderdeel van een nieuwe wet. De wet treedt pas in werking na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.