Heb ik als mbo'er recht op studiefinanciering?

U heeft recht op studiefinanciering als u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart.

Voorwaarden voor studiefinanciering

Er gelden voorwaarden voor studiefinanciering in het mbo. Bijvoorbeeld dat u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar en volgt u een bol-opleiding? Dan heeft u alleen recht op een reisproduct voor studenten.

Hoogte studiefinanciering

De hoogte van de studiefinanciering hangt af van uw woonsituatie. Als u bij uw ouders woont krijgt u een lager bedrag dan wanneer u alleen woont.

Studiefinanciering terugbetalen

Doet u een opleiding op mbo niveau 3 of 4? En haalt u uw diploma binnen 10 jaar? Dan krijgt u de basisbeurs, de aanvullende beurs en het reisproduct in de vorm van een gift. Haalt u het diploma niet binnen 10 jaar? Dan moet u alles terugbetalen. Ook het reisproduct moet u dus terugbetalen als u geen diploma haalt.

Doet u een opleiding op mbo niveau 1 of 2? Dan is de hele studiefinanciering een gift. Ook als u niet binnen 10 jaar uw diploma haalt. U hoeft dus niets terug te betalen.

Studielening

Naast uw basisbeurs (en eventuele aanvullende beurs), kunt u een lening aanvragen bij DUO. Hoeveel u maximaal mag lenen hangt af van uw woonsituatie (thuiswonend of uitwonend). U bepaalt zelf hoeveel u wilt lenen. DUO berekent rente over de lening vanaf het moment dat u de lening opneemt. Na uw afstuderen moet u de lening terugbetalen.

Studiefinanciering aanvragen

U vraagt studiefinanciering online aan bij DUO. Hiervoor heeft u een DigiD met sms-functie nodig. Vraag minimaal 3 maanden voor uw studie begint uw studiefinanciering aan.

Van hbo naar mbo

Stapt u over van het hbo naar het mbo? En heeft u minder dan 48 maanden studiefinanciering verbruikt? Dan kunt u opnieuw studiefinanciering krijgen. Heeft u meer maanden verbruikt? Dan kunt u voor het mbo geen studiefinanciering meer krijgen.

Van mbo naar hbo

Studenten die overstappen van het mbo naar het hbo kunnen opnieuw studiefinanciering krijgen. De studiefinanciering die zij op het mbo hebben gekregen, telt niet mee voor het hbo. Deze overgestapte studenten hebben dus recht op volledige studiefinanciering die bij een hbo-studie geldt. Opgebouwde schulden blijven wel staan.