Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd?

Na een studie aan de universiteit mag u de titel Bachelor of Master gebruiken. Na een hbo-opleiding kunt u ook de titel Associate Degree hebben. Als u gepromoveerd bent mag u de titel doctor voeren.

Titels na een hbo-opleiding

U kunt een hbo-opleiding afronden met de volgende graden: 

 • na een associate degree-opleiding: associate degree (Ad);
 • na een bacheloropleiding: Bachelor (B);
 • na een masteropleiding: Master (M);
 • na een postinitiële masteropleiding (een opleiding die u volgt na een master): Master;
 • na een bacheloropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek: ingenieur (ing.);
 • na alle overige bacheloropleidingen in het hbo: baccalaureus (bc.).

Heeft u een graad behaald volgens de oude stijl, dan mag u deze graad blijven gebruiken.  

Hogescholen kunnen aan de titels Bachelor of Master termen toevoegen die staan in de regeling titulatuur hoger onderwijs. Bijvoorbeeld Master of Business Administration (MBA) of Bachelor of Social Work (BSW).
 

Titels na een universitaire opleiding

U kunt een universitaire studie afronden met de volgende graden: 

 • na een bacheloropleiding: Bachelor (B);
 • na een masteropleiding of een postinitiële opleiding: Master (M);
 • na een masteropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek: ingenieur (ir.);
 • na een masteropleiding op het gebied van het recht: meester (mr.);
 • na alle overige masteropleidingen: doctorandus (drs.). 

Afhankelijk van het vakgebied wordt aan de graad toegevoegd: ‘of Arts’ of ‘of Science’. Bijvoorbeeld: Bachelor of Science (BSc) of Master of Arts (MA).

Titels na promotie

Na promotie mag u deze titels voeren:

 • Doctor (dr.); 
 • Doctor of Philosophy (PhD);
 • Doctor honoris causa (dr.h.c.).

Hoogleraren

Hoogleraren mogen de titel professor gebruiken. Dit geldt ook voor oud-hoogleraren die vrijwillig om gezondheidsredenen zijn gestopt. Of hoogleraren die na het bereiken van de leeftijdsgrens eervol ontslag krijgen verleend. De titel Professor is geen academische graad. 

Eredoctoraat

De titels doctor honoris causa of dr.h.c. (eredoctoraat) zijn eretitels. Deze zijn voor personen die een bijzondere prestatie hebben geleverd in de wetenschap. Of in andere gebieden, bijvoorbeeld de politiek.

Titel voor of achter uw naam plaatsen

U voegt aan uw naam uw titel toe door de afkorting te gebruiken. De volgende titels plaatst u voor uw naam: dr.; bc.; ing.; drs.; mr.; ir.. Alle andere titels plaatst u achter uw naam.

Titels bepaalde (geregistreerde) beroepen

Ook mensen met een bepaald geregistreerd beroep mogen een titel voeren. Bijvoorbeeld accountant-administratieconsulenten (titel: AA) en registeraccountants (titel: RA). Alleen als u in het accountantsregister bent opgenomen, mag u deze titels voeren. Hetzelfde geldt voor de benamingen en toevoegingen ‘accountancy’ en ‘accounting’. 

Wilt u weten of iemand met een bepaald beroep een titel heeft behaald? Neem dan contact op met de beroepsvereniging waar die persoon onder valt.