Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?

Na een studie in het hoger onderwijs mag u een titel voeren: Bachelor, Master (gevolgd door het vakgebied) of Associate degree. Universiteiten voegen aan de titels Bachelor of Master de termen ‘of Arts' of ‘of Science’ toe. Hogescholen voegen aan de titels Bachelor of Master de termen toe die staan in de Regeling titulatuur hoger onderwijs. Uw hogeschool kan u hierover informeren. Als u gepromoveerd bent mag u de titel doctor voeren.

Opleidingen hoger onderwijs en bijbehorende titels

Hieronder volgt een overzicht van de titels in het hoger onderwijs en de bijbehorende opleidingen. Voor de volledigheid staan hier ook de titels die voor 1 september 2002 bestonden. Hogescholen voegen aan de titels Bachelor of Master termen toe die staan in de regeling titulatuur hoger onderwijs

Tabel met titels in het hoger onderwijs en de bijbehorende opleidingen
Opleiding Titel Titel vóór 1 september 2002
hbo-bachelor 4-jarige Bachelor (B) gevolgd door vakgebied. Vanaf 2014 ook 'of Arts' of 'of Science'. Dit is afhankelijk van de opleiding en beoordeling door NVAO 4-jarige baccalaureus (bc.), ingenieur (ing.) of Bachelor, eventueel gevolgd door vakgebied
Associate degree Associate degree (Ad) Niet van toepassing
hbo-master

Master (M) gevolgd door vakgebied. Vanaf 2014 ook 'of Arts' en 'of Science'. Dit is afhankelijk van de opleiding en beoordeling door NVAO

Niet van toepassing
hbo-master volgend op afgeronde hbo-master Master (M) gevolgd door vakgebied/beroepenveld Master (M) gevolgd door vakgebied/beroepenveld
wo-bachelor 3-jarige Bachelor of Arts (BA) of Bachelor of Science (BSc), afhankelijk van de opleiding. Een in het verleden behaald kandidaats-getuigschrift geeft geen recht op de Bachelortitel Min of meer vergelijkbaar met kandidaats-getuigschrift
wo-master Doctorandus (drs.), meester (mr.), ingenieur (ir.), Master of Arts (MA) of Master of Science (MSc), afhankelijk van de opleiding Doctorandus (drs.), meester (mr.), ingenieur (ir.) of Master (M), eventueel gevolgd door vakgebied
wo-master volgend op afgeronde wo-master Master (M) gevolgd door vakgebied/beroepenveld, Master of Arts (MA) of Master of Science (MSc) Master (M) gevolgd door vakgebied/beroepenveld

Titel voor of achter naam

U voegt aan uw naam uw titel toe door de afkorting te gebruiken. De volgende titels plaatst u voor uw naam: dr.; bc.; ing.; drs.; mr.; ir.. Alle andere titels plaatst u achter uw naam.

Titels bepaalde (geregistreerde) beroepen

De titulatuur in de tabel is gebaseerd op 2 wetten: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet kwaliteit in verscheidenheid. De Wet kwaliteit in verscheidenheid geldt sinds 1 september 2013. 

Ook andere wetten kunnen regels bevatten over bepaalde titels, bijvoorbeeld voor (geregistreerde) beroepen. Als in andere wetgeving regels over titels voor beroepssoorten staan, gaan die regels voor de WHW. Bijvoorbeeld de titels Accountant-Administratieconsulent (AA) en Registeraccountant (RA). De wettelijke basis voor deze titels zijn de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de Wet op de registeraccountants. Alleen als u in het accountantsregister bent opgenomen, mag u deze titels voeren. Hetzelfde geldt voor de benamingen/toevoegingen ‘accountancy’ en ‘accounting’.

Aanpassing titels hbo

Als afgestudeerde hbo’er mag u aan uw titel 'of Business Administration', 'of Nursing' of 'of Social Work' toevoegen. Vanaf 1 januari 2014 mag u ook de toevoeging ‘of Arts’ en ‘of Science’ voeren. Hiervoor moet uw opleiding eerst toestemming krijgen van de NVAO. De NVAO toetst de titel aan de referentielijst internationale herkenbaarheid. Zo kan zij zien of een titel overeenkomt met die bij vergelijkbare opleidingen in het buitenland.

Titel doctor na promoveren

U mag de titel doctor (dr.) voeren als u gepromoveerd bent. Deze titel staat voor uw naam. U kunt er ook voor kiezen om de graad 'doctor' te voeren. De afkorting D staat dan achter uw naam. Wanneer u meerdere keren bent gepromoveerd, mag u de titel 'dr.mult.' voeren.

Professor en eredoctoraat

De aanspreektitel professor is verbonden aan de functie van hoogleraar op een universiteit. Het is geen academische graad. 

De titels 'doctor honoris causa' of 'dr.h.c.' (eredoctoraat) zijn eretitels. Deze zijn voor personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap. Of voor bijzondere prestaties buiten het academische veld, bijvoorbeeld in de politiek.

Onrechtmatig een titel voeren

U mag geen beschermde titel voeren die u niet heeft. U kunt hiervoor een geldboete krijgen. Denkt u dat iemand anders onrechtmatig een titel voert? Dan kunt u aangifte doen bij de politie

Beroepstitels

Wilt u weten of iemand met een bepaald beroep een titel heeft behaald? Neem dan contact op met de beroepsvereniging waar die persoon onder valt.