Investeringen in hoger onderwijs en onderzoek

Het kabinet investeert in de periode 2022 tot 2032 meer dan € 10 miljard in het hoger onderwijs en de wetenschap. Hierdoor blijft Nederland een belangrijk kennisland in een wereld die steeds afhankelijker wordt van wetenschappelijke kennis, nieuwe technologieën en innovaties. Ook zorgen de investeringen voor meer rust en ruimte voor studenten, docenten en onderzoekers. 

De Vereniging Hogescholen, de Universiteiten van Nederland en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sloten in juli 2022 een bestuursakkoord om aan gezamenlijke ambities te werken. De gezamenlijke doelstellingen, resultaten tot nu toe en de toekomstplannen staan in een factsheet.

Resultaten bestuursakkoord hoger onderwijs en wetenschap

Sinds 2022 is hard gewerkt om de afspraken uit het akkoord om te zetten in concrete acties. Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) leverden een grote bijdrage. Hieronder volgen binnen de 3 belangrijkste doelstellingen enkele voorbeelden van resultaten:

Toekomstplannen hoger onderwijs en onderzoek

De komende jaren investeert de Rijksoverheid verder in de 3 hoofddoelen. Per doel een aantal voorbeelden waaraan gewerkt wordt: