Wanneer heb ik recht op halvering van mijn collegegeld op de hogeschool of universiteit?

Start u voor het eerst met een opleiding aan een bekostigde universiteit of hogeschool? In het eerste jaar betaalt u de helft van uw collegegeld. Gaat u een lerarenopleiding doen, dan betaalt u de eerste 2 jaar de helft van het wettelijke collegegeld. U komt in aanmerking voor de halvering als u voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden en duur halvering collegegeld

U krijgt korting op uw collegegeld onder de volgende voorwaarden:

  • U begint voor het eerst aan een bacheloropleiding of associate degree. Als u begint aan een masteropleiding, krijgt u geen collegegeldverlaging.
  • Een uitzondering geldt voor masteropleidingen die  ook een lerarenopleiding zijn. Vanaf het studiejaar 2020-2021 krijgt u dan ook korting. 
  • Heeft u een mbo-opleiding afgerond en begint u nu aan een hbo-opleiding? Dan heeft u ook recht op halvering van het wettelijke collegegeld.
  • Uw studie is aan een bekostigde hogeschool of bekostigde universiteit. Die worden door de overheid betaald. Daardoor  bepaalt de overheid ook de hoogte van het collegegeld.
  • U betaalt het wettelijk collegegeld. Als u instellingscollegegeld betaalt, komt u niet in aanmerking.
  • U bent niet eerder ingeschreven geweest bij een opleiding. Dus als u ingeschreven bent geweest maar geen colleges hebt gevolgd, maakt u geen aanspraak op de korting. Bent u het niet eens met de registratie van uw eerdere inschrijving, neem dan contact op met de hogeschool of universiteit.

Voorwaarden en duur halvering collegegeld lerarenopleidingen

Extra jaar korting bij 3 opleidingen

Volgt u een opleiding voor een volledige onderwijsbevoegdheid? Dan heeft u recht op een extra jaar halvering van het collegegeld. De volgende 3 opleidingen vallen hieronder:

  • opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo – bacheloropleiding);
  • opleiding tot leraar vo of mbo in de tweede graad (bacheloropleiding);
  • opleiding tot leraar vo in de eerste graad (masteropleiding in hbo of wo).

Volgt u in het studiejaar 2020-2021 een eerstegraads masterlerarenopleiding? Dan heeft u alleen recht op een extra jaar collegegeldhalvering als u in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst bent gestart in het hoger onderwijs in een bachelor of associate degree opleiding. 

Alle lerarenopleidingen met recht op halvering collegegeld

Bekijk alle lerarenopleidingen die recht geven op halvering van het collegegeld. Of vraag bij uw onderwijsinstelling of u voor de opleiding korting krijgt op het collegegeld.

Geen korting bij opleidingen tot beperkte bevoegdheid

Er zijn ook opleidingen of delen van opleidingen die na afronding een (beperkte) bevoegdheid opleveren. Hiervoor krijgt u geen collegegeldhalvering. Bijvoorbeeld bij de zogenaamde educatieve minor. Of bij masteropleidingen waarbij u via een track een (beperkte) bevoegdheid haalt, maar waarbij de focus ligt op de een andere opleiding. 

Maximale collegegeldkorting bij kleinschalige opleidingen 

Vanaf het studiejaar 2020–2021 krijgen eerstejaars studenten voor kleinschalige opleidingen nog een maximale korting van € 1.072. Dat is evenveel als de helft van het wettelijke collegegeld. Deze maximale collegegeldkorting geldt bijvoorbeeld voor de university colleges en sommige opleidingen op het hbo.

1 jaar recht op halvering vanaf 1e inschrijving

Vanaf het moment dat u zich heeft ingeschreven voor een hbo-opleiding of wo-opleiding, heeft u 12 maanden achter elkaar recht op halvering. Het maakt niet uit of u in de tussentijd verandert van opleiding. U kunt de halvering niet uitstellen of pauzeren.