Wanneer heb ik recht op halvering collegegeld op de hogeschool of universiteit?

Start u voor het eerst met een opleiding aan een bekostigde universiteit of hogeschool? Dan betaalt u in het eerste jaar de helft van het wettelijk collegegeld. Gaat u een lerarenopleiding doen, dan betaalt u de eerste 2 jaar de helft van het wettelijke collegegeld. U komt in aanmerking voor de halvering als u voldoet aan de voorwaarden.

De halvering van het collegegeld is in het studiejaar 2018-2019 ingevoerd en geldt tot op heden.

Voorwaarden en duur halvering collegegeld

U krijgt korting op uw collegegeld onder de volgende voorwaarden:

  • U begint voor het eerst aan een bacheloropleiding of associate degree. Als u begint aan een masteropleiding, krijgt u geen collegegeldverlaging.
  • Een uitzondering geldt voor lerarenopleidingen. Verder op deze pagina staat hier meer informatie over.
  • Bent u klaar met een mbo-opleiding en begint u aan een hbo-opleiding? Dan heeft u ook recht op halvering van het wettelijke collegegeld.
  • De halvering collegegeld geldt alleen voor studies aan een bekostigde hogeschool of bekostigde universiteit. Bij een bekostigde hogeschool of universiteit betaalt (bekostigt) de overheid de instelling om opleidingen te verzorgen. De overheid financiert geen particuliere instellingen
  • U betaalt het wettelijk collegegeld. Als u instellingscollegegeld betaalt, komt u niet in aanmerking.
  • U bent niet eerder ingeschreven geweest bij een opleiding. Dus als u ingeschreven bent geweest maar geen colleges hebt gevolgd, krijgt u geen korting. Bent u het niet eens met de registratie van uw eerdere inschrijving? Neem dan contact op met de hogeschool of universiteit.

Voorwaarden en duur halvering collegegeld lerarenopleidingen

Lerarenopleiding: 1e en 2e studiejaar halvering collegegeld

Volgt u een opleiding voor een volledige onderwijsbevoegdheid? Dan betaalt u in het 1e en het 2e studiejaar van de bacheloropleiding de helft van het wettelijk collegegeld. De volgende 2 opleidingen vallen hieronder:

  • opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo – bacheloropleiding);
  • opleiding tot leraar vo of mbo in de tweede graad (bacheloropleiding).

Bent u van plan een eerstegraads masterlerarenopleiding in het hbo of wo te volgen? Dan betaalt u het eerste studiejaar van de master de helft van het wettelijk collegegeld. Dit geldt alleen als u in of na het studiejaar 2018-2019 bent gestart aan een bachelor of associate degree opleiding. 

Alle lerarenopleidingen met recht op halvering collegegeld

Bekijk alle lerarenopleidingen die recht geven op halvering van het collegegeld. Of vraag bij uw onderwijsinstelling of u voor de opleiding korting krijgt op het collegegeld.

Geen korting bij opleidingen tot beperkte bevoegdheid

Er zijn ook opleidingen of delen van opleidingen die na afronding zorgen voor een (beperkte) bevoegdheid. Hiervoor krijgt u geen collegegeldhalvering. Bijvoorbeeld bij een educatieve minor. Of bij masteropleidingen waarbij u via een track een (beperkte) bevoegdheid haalt, maar waarbij de aandacht ligt op de een andere opleiding. 

Maximale collegegeldkorting bij kleinschalige opleidingen 

Wilt u een kleinschalige opleiding volgen? Bij deze opleidingen betalen eerstejaarsstudenten ook minder collegegeld. De korting is maximaal € 1.072. Dat is evenveel als de helft van het wettelijke collegegeld. Deze maximale collegegeldkorting geldt bijvoorbeeld voor de University Colleges en bij sommige hbo-opleidingen.

1 jaar recht op halvering vanaf 1e inschrijving

Vanaf het moment dat u zich heeft ingeschreven voor een hbo-opleiding of wo-opleiding, heeft u 12 maanden achter elkaar recht op halvering. Het maakt niet uit of u in de tussentijd verandert van opleiding. U kunt de halvering niet uitstellen of pauzeren.