Wanneer heb ik recht op halvering van mijn collegegeld op de hogeschool of universiteit?

Als eerstejaarsstudent aan een bekostigde universiteit of hogeschool krijgt u 1 jaar korting op het collegegeld. Als u een lerarenopleiding gaat doen, betaalt u de eerste 2 jaar de helft van het wettelijke collegegeld. U moet voor de halvering van het collegegeld voldoen aan de voorwaarden.

Veelgestelde vragen over de korting van het collegegeld in 2021-2022

Voorwaarden 1 jaar halvering collegegeld

U krijgt in het 1e studiejaar korting op uw collegegeld onder de volgende voorwaarden:

  • U begint voor het eerst aan een bacheloropleiding (of associate degree). Als u begint aan een masteropleiding, krijgt u geen collegegeldverlaging. Er is vanaf het studiejaar 2020-2021 een uitzondering voor masteropleidingen die ook een lerarenopleiding zijn. 
  • Uw studie is aan een bekostigde hogeschool of bekostigde universiteit. Die zijn door de overheid gefinancierd. 
  • U betaalt het wettelijk collegegeld. Als u instellingscollegegeld betaalt, komt u niet in aanmerking.

Maximale collegegeldkorting bij kleinschalige opleidingen 

Vanaf het studiejaar 2020–2021 krijgen eerstejaars studenten voor kleinschalige opleidingen nog een maximale korting van € 1.072. Dat is evenveel als de helft van het wettelijke collegegeld. Deze maximale collegegeldkorting geldt bijvoorbeeld voor de university colleges en sommige opleidingen op het hbo.

1 jaar vanaf 1e inschrijving

Vanaf het moment dat u zich heeft ingeschreven voor een hbo- of wo-opleiding, heeft u 12 maanden achter elkaar recht op halvering. Het maakt niet uit of u in de tussentijd verandert van opleiding. U kunt de halvering niet uitstellen of pauzeren.

Wel recht na een afgeronde mbo-opleiding

Heeft u een mbo-opleiding afgerond en begint u nu aan een hbo-opleiding? Dan heeft u ook recht op halvering van het wettelijke collegegeld.

Geen recht vanwege eerdere inschrijvingen

Bent u eerder ingeschreven geweest, maar heeft u geen colleges gevolgd? Dat maakt voor de registratie van de inschrijving niets uit. Bent u het niet eens met de registratie van uw eerdere inschrijving? Neem dan contact op met de hogeschool of universiteit. Het is niet mogelijk een inschrijving uit het verleden, van bijvoorbeeld een maand, in te trekken. De termijn om bezwaar in te dienen tegen deze inschrijving is al verstreken.

Voorwaarden halvering collegegeld lerarenopleidingen

Volgt u een opleiding die opleidt tot een volledige onderwijsbevoegdheid? Dan heeft u recht op een extra jaar halvering  van het collegegeld. De volgende 3 soorten opleidingen vallen eronder:

  • opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo – bacheloropleiding);
  • opleiding tot leraar vo of mbo in de tweede graad (bacheloropleiding);
  • opleiding tot leraar vo in de eerste graad (masteropleiding in hbo of wo).

Bekijk alle lerarenopleidingen die recht geven op halvering van het collegegeld. Of vraag bij uw onderwijsinstelling of u voor de opleiding korting krijgt op het collegegeld.

Volgt u in het studiejaar 2020-2021 een eerstegraads masterlerarenopleiding? Dan heeft u alleen recht op een extra jaar collegegeldhalvering als u in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst bent gestart in het hoger onderwijs in een bachelor of associate degree opleiding. 

Er zijn ook opleidingen of delen van opleidingen die na afronding een (beperkte) bevoegdheid opleveren. Hiervoor krijgt u geen collegegeldhalvering. Bijvoorbeeld bij de zogenaamde educatieve minor. Of bij masteropleidingen waarbij via u een track een (beperkte) bevoegdheid haalt, maar waarbij de focus ligt op de een andere opleiding. 

De voorwaarden staan ook op een rij in een infographic over collegegeldverlaging.