Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld?

U betaalt minder collegegeld als u bijvoorbeeld later in het studiejaar gaat studeren. Als u meerdere opleidingen tegelijk volgt, kunt u vrijstelling van het collegegeld krijgen. Ook kunt u soms te veel betaald collegegeld terugkrijgen. Voor vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld dient u bij het bestuur van de universiteit of hogeschool een verzoek in.

Bekijk veelgestelde vragen over hoger onderwijs en het coronavirus.

Vermindering collegegeld

Schrijft u zich in de loop van het studiejaar in bij een universiteit of hogeschool? Dan wordt het collegegeld verminderd met 1/12e deel voor elke maand dat u niet was ingeschreven.

Schrijft u zich in de loop van het studiejaar uit? Dan heeft u in de volgende situaties recht op vermindering van collegegeld:

  • u schrijft zich in datzelfde studiejaar weer in voor een andere opleiding;
  • u schrijft zich uit in het 1e jaar van uw bacheloropleiding.

Niet minder collegegeld bij stage

U heeft geen recht op vermindering van collegegeld wanneer u stage loopt. Als stagiair blijft u namelijk ingeschreven bij de hogeschool of universiteit.

Vrijstelling collegegeld

Heeft u  zich ingeschreven voor een opleiding waarvoor u al collegegeld betaalt? En schrijft u zich in voor een 2e opleiding? Dan hoeft u geen collegegeld te betalen. Als de ene opleiding meer kost dan de andere, betaalt u het hoogste bedrag. Voor details kunt u het studentenstatuut van uw onderwijsinstelling raadplegen.

Als u instellingscollegegeld betaalt, krijgt u geen vrijstelling van het (wettelijk) collegegeld.

Teruggave collegegeld

In bepaalde gevallen krijgt u het al betaalde wettelijk collegegeld terug. Bijvoorbeeld omdat u tijdens het studiejaar uw getuigschrift heeft behaald of als u zich tijdens het studiejaar uitschrijft.

De hoofdregel is dat u voor elke maand die in dat studiejaar overblijft 1/12e gedeelte van het betaalde collegegeld terug ontvangt. Beëindigt u uw inschrijving met ingang van juli of augustus? Dan krijgt u het voor die maanden betaalde wettelijk collegegeld niet terug. Deze regel geldt als u het collegegeld aan het begin van het studiejaar in 1 keer heeft betaald.

Heeft u voor de betaling van het wettelijk collegegeld een regeling getroffen om dit in termijnen te betalen? Dan heeft u recht op het beëindigen van het betalen van de overgebleven termijnen. Beëindigt u de inschrijving met ingang van 1 juli of 1 augustus? Dan moet u de overgebleven termijn of termijnen betalen.

De universiteit of hogeschool kan u informeren over de terugbetalingsregeling.

Overlijden student

Als een student in de loop van een studiejaar overlijdt, wordt voor elke maand na het overlijden 1/12e deel van het betaalde collegegeld terugbetaald.