Wanneer moet ik collegegeld betalen?

Als u studeert aan een universiteit of hogeschool moet u collegegeld betalen. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van uw situatie af welk collegegeld u betaalt.

Bekijk veelgestelde vragen over hoger onderwijs en het coronavirus.

Verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

U betaalt het collegegeld aan de universiteit of hogeschool waar u studeert. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. De hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk.

Een universiteit of hogeschool bepaalt de hoogte van het instellingscollegegeld. Het instellingscollegegeld mag nooit lager zijn dan het wettelijk collegegeld, behalve bij joint degrees.

Het hangt van uw situatie af of u het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betaalt.

Wettelijk collegegeld betalen

U betaalt het wettelijk collegegeld als u voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Instellingscollegegeld betalen

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan betaalt u het instellingscollegegeld.

Instellingscollegegeld geldt voor opleidingen in voltijd, deeltijd of voor duale opleidingen in het hoger onderwijs. Het bedrag kan verschillen per onderwijsinstelling, per opleiding en per groep studenten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft hier geen richtlijnen voor.

Wettelijk collegegeld voor 2e studie

Voor een 2e studie betaalt u het wettelijk collegegeld als:

  • u al wel een associate degree-, bachelor- of masteropleiding heeft afgerond, maar voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. Om te bepalen of een opleiding een zorg- of onderwijsopleiding is, kunt u het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) bij DUO raadplegen.
  • u de tweede opleiding bent gestart tijdens een eerste opleiding en deze, ook na het behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken hebt gevolgd.

Collegegeldkrediet

U kunt naast uw studiefinanciering geld lenen om uw collegegeld mee te betalen. Dit is het collegegeldkrediet. Hoe meer collegegeld u moet betalen, hoe meer geld u kunt lenen. Na uw studie moet u het geleende bedrag terugbetalen. Over het collegegeldkrediet betaalt u rente.