Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren verstrekt studiefinanciering, erkent diploma's en organiseert examens.

Contactgegevens DUO voor studenten en scholieren

Contactgegevens

Telefoonnummer
(050) 599 77 55 (DUO Informatielijn)
Internet
DUO
Contact met DUO particulier
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres

  • Hoofdkantoor DUO
  • Kempkensberg 12
  • 9722 TB Groningen

Afdeling Diplomadiensten

Telefoon:  (050) 599 77 78

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: diplomadiensten@duo.nl

De afdeling Diplomadiensten geeft informatie over de legalisatie van Nederlandse opleidingsdocumenten voor werk of studie in het buitenland. Bijvoorbeeld diploma’s en cijferlijsten.

Informatie over staatsexamens voortgezet onderwijs

Afdeling Examendiensten

Telefoon: (050) 599 89 33
E-mail: staatsexamens@duo.nl (staatsexamens)

Informatie over (vervangende) diploma's, certificaten of cijferlijsten

Afdeling Diplomadiensten

Telefoon: (050) 599 77 78
E-mail: diplomadiensten@duo.nl (Mijn diploma's en aanvraag Verklaring afgelegd examen)

Social media

DUO is bereikbaar via Facebook, X, Instagram en Youtube.

Taakomschrijving DUO voor studenten en scholieren

DUO bekostigt onderwijsinstellingen, betaalt studiefinanciering en int lesgelden en collegegelden.

DUO:

  • organiseert schoolexamens en staatsexamens;
  • legaliseert Nederlandse diploma’s voor werk en studie in het buitenland. Een legalisatie geeft aan dat de diploma’s echt en erkend zijn;
  • geeft vervangende diploma’s en cijferlijsten uit;
  • is verantwoordelijk voor het inburgeringsexamen. 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren