Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren verstrekt studiefinanciering, erkent diploma's en organiseert examens.

Contactgegevens DUO voor studenten en scholieren

Contactgegevens

Telefoonnummer
(050) 599 77 55 (DUO Informatielijn)
Internet

Contact met DUO particulier
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres

  • Hoofdkantoor DUO
  • Kempkensberg 12
  • 9722 TB Groningen

Afdeling Diploma-erkenning en legalisatie

Telefoon: (050) 599 80 36

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: ks.dw@duo.nl

De afdeling diploma-erkenning en legalisatie geeft informatie over:

  • beroepserkenning;
  • beroepen in het onderwijs;
  • beroepen in de kinderopvang;
  • het gebruik en de legalisatie van een Nederlands diploma in het buitenland.

Informatie over staatsexamens voortgezet onderwijs

Afdeling Examendiensten

Telefoon: (050) 599 89 33
E-mail: staatsexamens@duo.nl (staatsexamens)

Informatie over (vervangende) diploma's, certificaten of cijferlijsten

Afdeling Examendiensten

Telefoon: (050) 599 77 78
E-mail: diplomaregister@duo.nl (diplomaregister en aanvraag Verklaring afgelegd examen)

Taakomschrijving DUO voor studenten en scholieren

DUO voert onderwijswetten en -regelingen uit. Zoals bekostiging van onderwijsinstellingen en de verstrekking van studiefinanciering. Ook verzorgt het de aanmelding, selectie en plaatsing in het onderwijs.

Kaart

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren