Wat is de hoogte van het collegegeld op de hogeschool of de universiteit?

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Deze hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk. Het instellingscollegegeld is nooit lager dan het wettelijk collegegeld. De hoogte van instellingscollegegeld kan verschillen per onderwijsinstelling en per opleiding.

Hoogte wettelijk collegegeld universiteit of hogeschool

Bedrag wettelijk collegegeld
Studiejaar Voltijd Deeltijd of duaal
2021-2022 € 1.084 € 645 en € 1.084
2022-2023 € 2.209 Tussen € 1.315 en € 2.209

Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit hogere collegegeld is maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.

Collegegeld 2021-2022 verlaagd in verband met corona

Alle studenten in het bekostigd hoger onderwijs betalen voor het studiejaar 2021-2022 minder collegegeld. De overheid heeft dat besloten om studenten financiële ademruimte te geven in coronatijd. Zie voor meer informatie Korting op het collegegeld in het hoger onderwijs op de website van nponderwijs.nl. 

1 jaar recht op halvering wettelijk collegegeld

Studenten die voor het eerst beginnen met studeren in het hoger onderwijs hebben 1 jaar recht op halvering van het collegegeld. Studenten die beginnen in studiejaar 2020-2021 en voldoen aan de voorwaarden, betalen € 1.071 in plaats van € 2.143. Studenten die beginnen in het studiejaar 2021-2022 betalen € 542 in plaats van € 1.084. 

Instellingscollegegeld

Het instellingscollegegeld is nooit lager dan het wettelijk collegegeld. De korting op het wettelijk collegegeld in verband met corona, is van invloed op de minimumhoogte van het instellingscollegegeld. In het studiejaar 2021-2022 betaalt u dus minimaal € 1.084. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf het precieze bedrag voor het instellingscollegegeld.

Zie voor meer informatie Wanneer betaal ik collegegeld en wanneer instellingscollegegeld?