Wat is de wettelijke hoogte van het collegegeld op de hogeschool of de universiteit?

De hoogte van het collegegeld kan elk jaar veranderen. Wordt uw hogeschool of universiteit door de overheid gefinancierd? Dan betaalt u het wettelijk collegegeld. Anders betaalt u instellingscollegegeld.

Collegegeld universiteit of hogeschool

De wettelijke hoogte van het collegegeld voor universiteit of hogeschool is: 

Bedrag collegegeld
Studiejaar Voltijd Deeltijd of duaal
2019-2020 € 2.083 tussen de € 1.240 en € 2.083
2018-2019 € 2.060 tussen de € 1.226 en € 2.060
2017-2018 € 2.006 tussen de € 1.185 en € 2.006
2016-2017 € 1.984 tussen de € 1.163 en € 1.984
2015-2016 € 1.951 tussen de € 1.135 en € 1.951

Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit hogere collegegeld is maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.

Halvering collegegeld

Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer € 2060 voor het eerste collegejaar, maar € 1030. Studenten die voor het eerst beginnen in het hoger onderwijs beginnen in studiejaar 2019-2020 betalen € 1.041 in plaats van € 2.083.

Instellingscollegegeld universiteit of hogeschool

Wordt uw hogeschool of universiteit niet door de overheid gefinancierd? Dan komt u niet in aanmerking voor het wettelijk collegegeld. Dan betaalt u het instellingscollegegeld.

In de wet is vastgelegd dat het instellingcollegegeld niet lager mag zijn dan het wettelijk collegegeld. De hogeschool of universiteit bepaalt verder het bedrag. Alleen voor ‘joint degrees’ (met een buitenlandse instelling) mag het instellingscollegegeld lager zijn dan het wettelijk collegegeld.