Wat is de hoogte van het collegegeld op de hogeschool of de universiteit?

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Deze hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk. Het instellingscollegegeld is nooit lager dan het wettelijk collegegeld. De hoogte van instellingscollegegeld kan verschillen per onderwijsinstelling en per opleiding.

Hoogte wettelijk collegegeld universiteit of hogeschool

Bedrag wettelijk collegegeld
Studiejaar Voltijd Deeltijd of duaal
2023-2024 € 2.314 Tussen € 1.377 en € 2.314
2024-2025 € 2.530 Tussen € 1.506 en € 2.530

Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit hogere collegegeld is maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.

1 jaar recht op halvering wettelijk collegegeld

Studenten die voor het eerst beginnen met studeren in het hoger onderwijs hebben 1 jaar recht op halvering van het collegegeld. Studenten die in studiejaar 2022-2023 zijn begonnen en voldoen aan de voorwaarden, betalen € 1.105 in plaats van € 2.209. Studenten die beginnen in studiejaar 2023-2024 en voldoen aan de voorwaarden, betalen € 1.157 in plaats van € 2.314. 

Vanaf het studiejaar 2024-2025 (per 1 september 2024) wordt de halvering stopgezet.

Instellingscollegegeld

Het instellingscollegegeld is nooit lager dan het wettelijk collegegeld. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf het precieze bedrag voor het instellingscollegegeld.

Zie voor meer informatie Wanneer betaal ik collegegeld en wanneer instellingscollegegeld?