Wat is de wettelijke hoogte van het collegegeld op de hogeschool of de universiteit?

Wordt uw hogeschool of universiteit door de overheid bekostigd? Dan betaalt u het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Deze hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk. Instellingscollegegeld wordt betaald door studenten die geen aanspraak maken op wettelijk collegegeld. De hoogte wordt vastgesteld door de instelling. Het instellingscollegegeld bedraagt altijd minimaal de hoogte van het wettelijk collegegeld en kan variëren per instelling.

Collegegeld universiteit of hogeschool

De wettelijke hoogte van het collegegeld voor universiteit of hogeschool is: 

Bedrag collegegeld
Studiejaar Voltijd Deeltijd of duaal
2020-2021 € 2.143 tussen de € 1.276 en € 2.143
2019-2020 € 2.083  tussen de € 1.240 en € 2.083

Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit hogere collegegeld is maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.

Halvering collegegeld

Studenten die vanaf 2018-2019 voor het eerst beginnen met studeren  in het hoger onderwijs hebben recht op  halvering collegegeld. Studenten die beginnen in studiejaar 2019-2020 betalen € 1.041 in plaats van € 2.083.  Studenten die beginnen in het studiejaar 2020-2021 betalen € 1.071 in plaats van € 2.143. 

Instellingscollegegeld universiteit of hogeschool

Wordt uw hogeschool of universiteit niet door de overheid gefinancierd? Dan komt u niet in aanmerking voor het wettelijk collegegeld. Dan betaalt u het instellingscollegegeld.

In de wet is vastgelegd dat het instellingscollegegeld niet lager mag zijn dan het wettelijk collegegeld. De hogeschool of universiteit bepaalt verder het bedrag. Alleen voor ‘joint degrees’ (met een buitenlandse instelling) mag het instellingscollegegeld lager zijn dan het wettelijk collegegeld.