Halvering collegegeld eerstejaars vanaf studiejaar 2018-2019

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Voor studenten aan lerarenopleidingen wil het kabinet daarom zelfs het collegegeld voor 2 studiejaren halveren.

Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060.

Voorwaarden voor 1 jaar half collegegeld

De halvering van het eerste jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een hogeschool of universiteit;
 • het volledig, gedeeltelijk of verhoogd wettelijk collegegeld betaalt (dit geldt dus voor voltijdstudenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten op university colleges)
 • een bacheloropleiding of associate degree gaat doen.

Voorwaarden voor tweede jaar half collegegeld lerarenopleidingen

De halvering van het tweede jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:

 • het eerste jaar in aanmerking kwam voor halvering van het collegegeld;
 • een lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit volgt;
 • het wettelijk collegegeld betaalt.

Ook bij lerarenmaster tweede jaar half collegegeld mogelijk

Wanneer u een bacheloropleiding vanaf studiejaar 2018-2019 start, komt u voor het eerst in studiejaar 2021-2022 in aanmerking voor een halvering bij een masterlerarenopleiding.

Voor sommige studenten nog steeds volledig collegegeld

Het collegegeld wordt niet verlaagd voor studenten die:

 • al voor studiejaar 2018-2019 een opleiding in het hoger onderwijs volgden;
 • een masteropleiding volgen;
 • het instellingscollegegeld betalen;
 • een opleiding volgen in het niet-bekostigd hoger onderwijs;
 • aan het experiment vraagfinanciering meedoen.

Denk mee over het wetsvoorstel

Deze verandering moet ingaan vanaf studiejaar 2018-2019. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren.

Wilt u meedenken over dit wetsvoorstel? U kunt  online reageren op de voorgenomen wijziging van het collegegeld. U kunt reageren tot en met 12 januari 2018.