Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs

Eerstejaars studenten betalen de helft van het collegegeld. Studenten aan lerarenopleidingen krijgen een extra jaar halvering van het collegegeld.

Voldoet een student aan alle voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld voor de hogeschool of universiteit. De onderwijsinstelling berekent dit automatisch. De voorwaarden zijn hieronder beschreven en staan ook in een infographic over collegeldverlaging.

Voorwaarden voor 1 jaar halvering collegegeld

De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:

  • voor het eerst begint met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit;
  • een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen;
  • het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges.

Halvering geldig 1 jaar vanaf eerste inschrijving

De halvering geldt 1 jaar lang na de eerste inschrijving in het hoger onderwijs. Een student die stopt of de studie pauzeert, kan de halvering niet uitstellen of pauzeren. Vanaf de eerste inschrijving in het hoger onderwijs, heeft de student 12 maanden aaneengesloten recht op halvering van het collegegeld. Het maakt niet uit of hij of zij in de tussentijd verandert van opleiding.

Maximale collegegeldkorting per 2020-2021

Vanaf studiejaar 2020–2021 vervalt de halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten die opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs gaan volgen. Zoals de university colleges en sommige opleidingen op het hbo. Voor het studiejaar 2020-2021 is de maximale korting € 1.072.

Lerarenopleiding

Volg je een lerarenopleiding, dan geldt een extra jaar halvering van het collegegeld.

  • Ben je in het studiejaar 2018-2019 of in een later jaar voor het eerst gestart in het hoger onderwijs, en wil je daarna een lerarenmaster op een universiteit gaan volgen? Vanaf studiejaar 2021-2022 geldt dan ook een halvering van het collegegeld voor deze lerarenmaster.

Voor sommige studenten nog steeds volledig collegegeld

Het collegegeld wordt niet verlaagd voor studenten die:

  • al voor het studiejaar 2018-2019 een opleiding in het hoger onderwijs volgden;
  • een masteropleiding volgen;
  • het instellingscollegegeld betalen;
  • een opleiding volgen in het niet-bekostigd hoger onderwijs;
  • aan het experiment vraagfinanciering meedoen.