Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Voor studenten aan lerarenopleidingen wil het kabinet daarom zelfs het collegegeld voor 2 studiejaren halveren. Deze verandering moet ingaan vanaf studiejaar 2018-2019. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren.

Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060.

Voorwaarden voor 1 jaar half collegegeld

De halvering van het eerste jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een hogeschool of universiteit;
 • het wettelijk collegegeld betaalt (voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges die niet het (hogere) instellingscollegegeld betalen);
 • een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen.

Voorwaarden voor tweede jaar half collegegeld lerarenopleidingen

De halvering van het tweede jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan hogeschool of universiteit;
 • een lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit volgt;
 • het wettelijk collegegeld betaalt.

Ook bij lerarenmaster tweede jaar half collegegeld mogelijk

Start de student een bacheloropleiding vanaf studiejaar 2018-2019? Dan komt de student voor het eerst in studiejaar 2021-2022 in aanmerking voor een halvering bij een masterlerarenopleiding.

Voor sommige studenten nog steeds volledig collegegeld

Het collegegeld wordt niet verlaagd voor studenten die:

 • al voor studiejaar 2018-2019 een opleiding in het hoger onderwijs volgden;
 • een masteropleiding volgen;
 • het instellingscollegegeld betalen;
 • een opleiding volgen in het niet-bekostigd hoger onderwijs;
 • aan het experiment vraagfinanciering meedoen.

Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

De ministerraad heeft op vrijdag 16 maart 2018 ingestemd met het indienen van het wetsvoorstel Collegegeldverlaging bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is maandag 19 maart 2018 ingediend.  

U kunt het proces verder volgen op de wetgevingskalender van het wetsvoorstel en het ontwerpbesluit. Een eerste uitwerking van de voorstellen is gepubliceerd voor internetconsultatie. U kunt niet meer reageren.