Studiekeuze en toelating

Studenten die zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor hun studie hebben recht op een studiekeuzecheck. Iedereen met het juiste diploma heeft toelatingsrecht tot het hoger onderwijs. In sommige gevallen vindt er een selectie plaats, of zijn er extra toelatingseisen.

Studiekeuzecheck

Studenten die zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie van hun keuze hebben recht op een studiekeuzecheck voor opleidingen die niet selecteren. Wel gelden er regels voor de studiekeuzecheck. Als de student na deze check toch een andere opleiding wil kiezen, dan kan dat. Studenten hoeven zich dus niet voor de zekerheid voor meerdere opleidingen tegelijk aan te melden. Let op: voor het aanmelden bij Studielink is een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 5 dagen.

Aanmelding

Aanmelding uiterlijk 1 mei

Studenten moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie van hun keuze. Aanmelding tot en met 1 mei betekent ook recht op toelating tot een andere studie (toelatingsrecht). 

Aanmelden voor fixusopleidingen: 15 januari

Voor opleidingen met een numerus fixus geldt een uiterste aanmelddatum van 15 januari. Studenten kunnen zich bij Studielink voor maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden. Voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie, verloskunde en tandheelkunde kan een student zich maar bij 1 hogeschool of universiteit aanmelden. Studenten mogen zich dus niet voor 2 geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en een andere opleiding met een numerus fixus.

Veranderen van studiekeuze en overstappen

Veranderen van studiekeuze voor 1 september

Studenten die zich hebben aangemeld voor een studie, kunnen ook nog veranderen van keuze. Hebben ze zich uiterlijk op 1 mei voor het eerst aangemeld? Dan kunnen zij zich tot 1 september van een studiejaar voor die andere studie aanmelden. Ze behouden dan hun toelatingsrecht. Studenten die zich pas ná 1 mei voor het eerst aanmelden, kunnen door de opleiding geweigerd worden. Wanneer je op het laatste moment wisselt, is het niet meer altijd mogelijk om een studiekeuzecheck te doen. Wacht daarom niet te lang met het maken van je definitieve keuze.

Overstappen naar andere opleiding

Is een student al begonnen aan een opleiding en wil een student overstappen naar een andere? Dan geldt voor hen weer opnieuw de aanmelddatum van 1 mei.

Beeldtekst:
www.studiekeuze123.nl 
Zoek een opleiding 
Archeologie Wiskunde 
European studies
Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Leiden
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Leeuwarden

Toelatings & Selectie

Voice-over:
Een goede studietijd in het hoger onderwijs begint met een
goede voorbereiding. Bedenk op tijd welke opleiding je wilt
volgen… vergelijk opleidingen op studiekeuze123.nl… kijk op
de websites van hogescholen en universiteiten… en check
eventuele toelatingseisen.

Beeldtekst: 
Open dag 
1 mei 
www.studielink.nl
15 januari
www.digid.nl

Voice-over:
Ga naar open dagen… kijk boeken in… stel vragen aan
studenten en docenten… en doe mee aan meeloopdagen en
proefstuderen.
Heb je je keuze gemaakt? Meld je dan uiterlijk 1 mei met je DigiD
aan via studielink.nl. Zijn er selectie-eisen, zoals bij een numerus
fixusopleiding? Meld je dan uiterlijk 15 januari aan. Heb je geen
DigiD? Vraag deze dan ruim van tevoren aan via digid.nl.
 
Beeldtekst: 
www.studiekeuze123.nl 
Zoek een opleiding 
Archeologie Wiskunde 
European studies

Voice-over:
Doe vervolgens de studiekeuzecheck: een extra activiteit om te kijken of de opleiding echt bij je past… waarbij de opleiding je feedback of een advies geeft. Daarna kan je je nog voor een andere opleiding aanmelden.

Beeldtekst: 
Dyslexie
Mantelzorg
Chronische Ziekte
www.hogeronderwijstoegankelijkheid.nl

Voice-over
Heb je tijdens je opleiding extra ondersteuning nodig? Bekijk
dan de mogelijkheden op hogeronderwijstoegankelijk.nl… neem
ruim van tevoren contact op met de studentendecaan… en
bespreek je behoefte.

Beeldtekst: 
1 juli
studiefinanciering
duo.nl
Studentenreisproduct
Basis beurs
Aanvullende beurs
Lening
Collegegeldkrediet

Voice-over
Zorg ook dat je je geldzaken van tevoren goed regelt. Vraag
voor 1 juli studiefinanciering aan bij DUO als je dit in september nodig hebt.

Je studiefinanciering bestaat uit het studentenreisproduct, de
basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs, een lening en
collegegeldkrediet. Haal je binnen tien jaar je diploma? Dan hoef je de basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreisproduct niet terug te betalen. Je lening en collegegeldkrediet moet je altijd terugbetalen. 

Beeldtekst: 
www.duo.l/rekenhulp

kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/studeren

Voice-over
Kijk op duo.nl/rekenhulp om makkelijk je inkomsten en
uitgaven op een rij te zetten... en een schatting te maken van je
studiefinanciering. Kijk voor meer algemene informatie op rijksoverheid.nl/studeren.
Veel succes! 

Diploma's voor toelating hoger onderwijs

Leerlingen met een diploma mbo-4 of havo kunnen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen met een vwo-diploma of hbo-propedeuse kunnen ook voor een studie aan een universiteit kiezen.

Iemand van 21 jaar of ouder die niet de juiste vooropleiding heeft, kan een toelatingsonderzoek doen bij een universiteit of hogeschool om alsnog te worden toegelaten.

Sommige opleidingen stellen extra eisen aan een diploma: een bepaald profiel of vakken binnen dat profiel.

Toelatingseisen pabo

Voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) gelden toelatingseisen voor een aantal basisschoolvakken. Het diploma van een aankomend student moet voldoen aan de eisen voor deze vakken. Is dat niet het geval, dan moet de aanmelder een toelatingstoets maken. 

Selectie en aanvullende eisen

Iedereen die over het juiste diploma beschikt, heeft toelatingsrecht tot het hoger onderwijs. Maar in sommige gevallen vindt er een selectie plaats. Deze selectie moet ervoor zorgen dat de juiste student op de juiste plek terechtkomt.

Selectie vindt plaats bij 3 groepen opleidingen:

  • Opleidingen met een vastgesteld aantal plaatsen (numerus fixus)

    Sommige opleidingen stellen van tevoren vast hoeveel studenten zij kunnen toelaten (fixusopleiding). Als zich te veel studenten aanmelden, kan de opleiding studenten toelaten op basis van selectie of door te loten. Of door een deel van de studenten te selecteren (bijvoorbeeld via een gesprek, motivatiebrief of test) en de resterende plaatsen te verdelen via loting. 
  • Kleine en intensieve opleidingen

    Sommige opleidingen selecteren aan de poort vanwege hun bijzondere onderwijsvorm, zoals de university colleges.
  • Opleidingen met aanvullende eisen

    Voor sommige opleidingen zijn bijzondere vaardigheden, kennis of aanleg nodig, zoals de kunstopleidingen. Daarvoor gelden aanvullende eisen. 

Met hbo-propedeuse naar universiteit

Studenten kunnen met een hbo-propedeuse (60 studiepunten) toegelaten worden tot een bacheloropleiding aan de universiteit.

Zie voor meer informatie Met welke diploma's kan ik naar de universiteit of hogeschool?

Selectiecriteria voor masteropleiding

Na een bacheloropleiding kunnen afgestudeerde studenten een masteropleiding gaan volgen. Zij hebben niet automatisch toegang tot een bepaalde master. Om toegelaten te worden, gelden soms selectiecriteria. 

Online informatie voor scholieren en studenten

Studiekeuze123.nl is een website die kan helpen bij het kiezen van een studie. De website brengt bijvoorbeeld prestaties, faciliteiten, toekomstperspectieven en studentensteden in kaart. Er is vooral aandacht voor de kwaliteit van opleidingen. 

Hogeronderwijstoegankelijk.nl biedt informatie voor hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag.