Studiekeuze en toelating

Studenten die zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor hun studie hebben  recht op een studiekeuzecheck. Iedereen met het juiste diploma heeft toelatingsrecht tot het hoger onderwijs. In sommige gevallen vindt er een selectie plaats, of zijn er extra toelatingseisen.

Studiekeuzecheck

Studenten die zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie van hun keuze hebben recht op een studiekeuzecheck voor opleidingen die niet selecteren. Als de student na deze check toch een andere opleiding wil kiezen, dan kan dat. Studenten hoeven zich dus niet voor de zekerheid voor meerdere opleidingen tegelijk aan te melden. Let op: voor het aanmelden bij Studielink is een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 5 dagen.

Aanmelding

Aanmelding uiterlijk 1 mei

Studenten moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie van hun keuze. Aanmelding tot en met 1 mei betekent ook recht op toelating tot een andere studie (toelatingsrecht). 

Aanmelden voor fixusopleidingen: 15 januari

Voor opleidingen met een numerus fixus geldt een uiterste aanmelddatum van 15 januari. Studenten kunnen zich bij Studielink voor maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden. Voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie, verloskunde en tandheelkunde kan een student zich maar bij 1 hogeschool of universiteit aanmelden. Studenten mogen zich dus niet voor 2 geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en een andere opleiding met een numerus fixus.

Veranderen van studiekeuze en overstappen

Veranderen van studiekeuze voor 1 september

Studenten die zich hebben aangemeld voor een studie, kunnen ook nog veranderen van keuze. Hebben ze zich uiterlijk op 1 mei voor het eerst aangemeld? Dan kunnen zij zich tot 1 september van een studiejaar voor die andere studie aanmelden. Ze behouden dan hun toelatingsrecht. Studenten die zich pas ná 1 mei voor het eerst aanmelden, kunnen door de opleiding geweigerd worden. 

Overstappen naar andere opleiding

Is een student al begonnen aan een opleiding en wil een student overstappen naar een andere? Dan geldt voor hen weer opnieuw de aanmelddatum van 1 mei.

Diploma's voor toelating hoger onderwijs

Leerlingen met een diploma mbo-4 of havo kunnen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen met een vwo-diploma of hbo-propedeuse kunnen ook voor een studie aan een universiteit kiezen.

Iemand van 21 jaar of ouder die niet de juiste vooropleiding heeft, kan een toelatingsonderzoek doen bij een universiteit of hogeschool om alsnog te worden toegelaten.

Sommige opleidingen stellen extra eisen aan een diploma: een bepaald profiel of vakken binnen dat profiel.

Toelatingseisen pabo

Voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) gelden toelatingseisen voor een aantal basisschoolvakken. Het diploma van een aankomend student moet voldoen aan de eisen voor deze vakken. Is dat niet het geval, dan moet de aanmelder een toelatingstoets maken. 

Selectie en aanvullende eisen

Iedereen die over het juiste diploma beschikt, heeft toelatingsrecht tot het hoger onderwijs. Maar in sommige gevallen vindt er een selectie plaats. Deze selectie moet ervoor zorgen dat de juiste student op de juiste plek terechtkomt.

Selectie vindt plaats bij 3 groepen opleidingen:

  • Opleidingen met een vastgesteld aantal plaatsen (numerus fixus)

    Sommige opleidingen stellen van tevoren vast hoeveel studenten zij kunnen toelaten (fixusopleiding). Melden zich toch teveel studenten aan, dan worden deze geselecteerd aan de poort. 
  • Kleine en intensieve opleidingen

    Sommige opleidingen selecteren aan de poort vanwege hun bijzondere onderwijsvorm, zoals de university colleges.
  • Opleidingen met aanvullende eisen

    Voor sommige opleidingen zijn bijzondere vaardigheden, kennis of aanleg nodig, zoals de kunstopleidingen. Daarvoor gelden aanvullende eisen. 

Met hbo-propedeuse naar universiteit

Studenten kunnen met een hbo-propedeuse (60 studiepunten) toegelaten worden tot een bacheloropleiding aan de universiteit.

Zie voor meer informatie Met welke diploma's kan ik naar de universiteit of hogeschool?

Selectiecriteria voor masteropleiding

Na een bacheloropleiding kunnen afgestudeerde studenten een masteropleiding gaan volgen. Zij hebben niet automatisch toegang tot een bepaalde master. Om toegelaten te worden, gelden soms selectiecriteria. 

Online informatie voor scholieren en studenten

Studiekeuze123.nl is een website die kan helpen bij het kiezen van een studie. De website brengt bijvoorbeeld prestaties, faciliteiten, toekomstperspectieven en studentensteden in kaart. Er is vooral aandacht voor de kwaliteit van opleidingen. 

Hogeronderwijstoegankelijk.nl biedt informatie voor hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag.