Documenten - Hoger onderwijs

556 documenten over Hoger onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbieding essays over digitalisering in het hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer 4 essays die zij heeft laten schrijven over digitalisering in het hoger...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2018

Digitalisering hoger onderwijs

Essay over digitalisering in het hoger onderwijs.

Publicatie | 22-06-2018

Open onderwijs: van commitment naar actie

Essay over digitalisering in het hoger onderwijs.

Publicatie | 22-06-2018

Kamerbrief met reactie op bericht over verzekering voor uitwonende studenten

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het artikel 'Uitwonende studenten kunnen zich bijna niet correct verzekeren'. De...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2018

Kamerbrief over toezeggingen over de dienstverlening van DUO

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over toezeggingen voor de dienstverlening van de Dienst...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2018

Besluit op Wob-verzoek over medezeggenschapsreglementen van de Radboud Universiteit

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 19 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de...

Wob-verzoek | 19-06-2018

Beantwoording Kamervragen over berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Tielen en El Yassini (beiden VVD) over berichten dat in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018

Antwoord op Kamervraag over uitsluiting mbo-ers

Reactie van minister Van Engelshoven (OCW) op het bericht in het NRC van 1 juni 2018 over uitsluiting van mbo-ers omdat zij...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-06-2018

Antwoord op Kamervraag over consequenties aanhoudende tekorten aan opgeleide technici voor de economie

Kamerstuk: Kamervragen | 18-06-2018

Kamerbrief over het Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen, en enkele bijbehorende rapporten

Staatssecretaris Keijzer (EZK), minister Van Engelshoven (OCW), minister Koolmees (SZW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018