Documenten - Hoger onderwijs

1.803 documenten over Hoger onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over bericht dat hbo-medezeggenschap meer tijd en geld eist

Minister Van Engelshoven (OCW) geeft haar antwoorden op vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018

Kamerbrief over evaluatie van de beroepservaringperiode

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de beroepservaringperiode conform art. VIIA van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2018

Memorie van antwoord vanwege Wet accreditatie op maat

Memorie van antwoord van minister Van Engelshoven (OCW) bij het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 13-04-2018

Kamerbrief over aanbieding Memorie van antwoord vanwege Wet accreditatie op maat

Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel tot wijziging van onder...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-04-2018

Kamerbrief met reactie op Staat van het Onderwijs 2016-2017

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-04-2018

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel verlaagd wettelijk collegeld

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een uitgebreid verslag uitgebracht over het Wetsvoorstel...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het nader verslag | 10-04-2018

Nota van wijziging Wet op het hoger onderwijs verlaagd wettelijk collegeld

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 10-04-2018

Aanbiedingsbrief bij wetswijziging hoger onderwijs voor verlaging van het wettelijk collegegeld

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag met daarbij een nota van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-04-2018

Kamerbrief over sectorakkoorden hogescholen en universiteiten

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de overeenkomst met ISO, LSVb, de Vereniging Hogescholen en de VSNU over...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-04-2018

Sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs 2018

Convenant | 09-04-2018