Documenten - Hoger onderwijs

971 documenten over Hoger onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording feitelijke vragen beleidsdoorlichting studiefinanciering artikel 11

Minister Van Engelshoven beantwoordt feitelijke vragen over de opzet van de beleidsdoorlichting over Artikel 11: ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2019

Antwoorden Kamervragen over intimidatie op de werkvloer bij universiteiten

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Universiteiten bieden onvoldoende bescherming ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2019

Aanbiedingsbrief nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid

Minister Van Engelshoven stuurt de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging over het wetsvoorstel Wet taal ...

Kamerstuk | 31-10-2019

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid.

Kamerstuk: Nota van wijziging | 31-10-2019

Factsheet: gedragscodes taal hoger onderwijs

De factsheet bevat een overzicht van het aantal instellingen dat beschikte over een gedragscode voor onderwijs en examens in een ...

Kamerstuk | 31-10-2019

Kamerbrief bij factsheet gedragscodes taal hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven stuurt de 'Factsheet: Gedragscodes taal hoger onderwijs ' van de Inspectie van het Onderwijs naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-10-2019

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid

Minister Van Engelshoven reageert op de vragen en opmerkingen van van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 31-10-2019

Kamerbrief bij KNAW briefadvies neerlandistiek en deltaplan voor de talen

Minister Van Engelshoven stuurt het KNAW briefadvies Neerlandistiek en het plan van aanpak voor de universitaire talenstudies van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2019

RAfschrift brief met reactie aan P3NL Wissels om

Afschrift van de brief van minister Van Engelshoven over het advies 'Wissels om' over de bekostiging van het hoger onderwijs. .

Kamerstuk | 30-10-2019

Aanbieding onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland en samenwerking hbo en wo in onderzoek in Nederland

Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven over onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland en samenwerking hbo en wo in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2019