Hoe zit het vwo in elkaar?

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. 

Toelating vwo

Middelbare school neemt advies basisschool over
Een middelbare school plaatst een leerling op basis van het schooladvies van de basisschool. De school moet bijvoorbeeld een leerling met een havo-advies minimaal op havo-niveau plaatsen. Heeft de school meerdere havo-klassen, zoals een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas? Dan bepaalt de school zelf in welk van deze klassen de leerling komt.

Plaatsingsadvies is uitleg bij schooladvies
Sommige basisscholen geven naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies mee aan de middelbare school. Bijvoorbeeld een schooladvies havo en een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo. Het plaatsingsadvies is een uitleg bij het schooladvies. De middelbare school kan er rekening mee houden bij het plaatsen van de leerling, maar dit hoeft niet.

Extra toetsen door middelbare school verboden
De middelbare school mag leerlingen bij de toelating geen extra toetsen laten maken om hun niveau te bepalen. Ook mag de school de toelating niet onderbouwen met andere toetsen die leerlingen op de basisschool hebben gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. Een middelbare school mag een leerling bijvoorbeeld niet weigeren omdat de school de toetsscores te laag vindt.

De basisschool gebruikt deze gegevens wel voor het schooladvies.

Verplichte vakken onderbouw vwo

Verplichte vakken in de onderbouw vwo zijn:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • 2 moderne vreemde talen, zoals Frans of Duits;
 • rekenen;
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming of Klassieke culturele vorming;
 • lichamelijke opvoeding.

Verplichte vakken bovenbouw vwo

Iedere vwo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • rekenen;
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij het gymnasium is dit klassieke culturele vorming;
 • lichamelijke opvoeding;
 • 2e vreemde taal bij vwo. Bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks.

Profielen bovenbouw vwo

Zit een leerling in de bovenbouw van vwo (klas 4, 5 en 6)? Dan kan hij kiezen uit 4 richtingen (profielen):

 • natuur en techniek;
 • natuur en gezondheid;
 • economie en maatschappij;
 • cultuur en maatschappij.

Vakken bij profielen vwo

Natuur en techniek

 • Wiskunde B;
 • Natuurkunde;
 • Scheikunde.

Natuur en gezondheid

 • Wiskunde A;
 • Biologie;
 • Scheikunde.

Economie en maatschappij

 • Wiskunde A;
 • Economie;
 • Geschiedenis.

Cultuur en maatschappij 

 • Wiskunde C;
 • Geschiedenis.

Naast de verplichte vakken in het profiel, moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel doen. Ook moet iedere vwo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken. Uiteindelijk doen vwo-leerlingen eindexamen in minimaal 8 vakken. Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit een schoolexamen en een centraal examen. Voor een aantal vakken wordt alleen een schoolexamen afgenomen.