Hoe zit het vwo in elkaar?

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. 

Toelating vwo

Een school voor voortgezet onderwijs beslist zelf of zij een leerling toelaat. Veel scholen doen dit op basis van:

Verplichte vakken onderbouw vwo

Verplichte vakken in de onderbouw vwo zijn:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • 2 moderne vreemde talen, zoals Frans of Duits;
 • rekenen;
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming of Klassieke culturele vorming;
 • lichamelijke opvoeding.

Verplichte vakken bovenbouw vwo

Iedere vwo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • rekenen;
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij het gymnasium is dit klassieke culturele vorming;
 • lichamelijke opvoeding;
 • 2e vreemde taal bij vwo. Bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks.

Profielen bovenbouw vwo

Zit een leerling in de bovenbouw van vwo (klas 4, 5 en 6)? Dan kan hij kiezen uit 4 richtingen (profielen):

 • natuur en techniek;
 • natuur en gezondheid;
 • economie en maatschappij;
 • cultuur en maatschappij.

Vakken bij profielen vwo

Natuur en techniek

 • Wiskunde B;
 • Natuurkunde;
 • Scheikunde.

Natuur en gezondheid

 • Wiskunde A;
 • Biologie;
 • Scheikunde.

Economie en maatschappij

 • Wiskunde A;
 • Economie;
 • Geschiedenis.

Cultuur en maatschappij 

 • Wiskunde C;
 • Geschiedenis.

Naast de verplichte vakken in het profiel, moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel doen. Ook moet iedere vwo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken. Uiteindelijk doen vwo-leerlingen in 8 vakken eindexamen. De andere vakken ronden leerlingen af met een schoolexamen.