Waaruit bestaat het vwo eindexamen?

Het vwo eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen aan het eind van het laatste schooljaar. Talentvolle leerlingen kunnen 1 jaar eerder examen doen. Een aangepast eindexamen is mogelijk als je bijvoorbeeld een beperking of dyslexie hebt. 

Schoolexamen vwo

Scholen stellen zelf het schoolexamen op. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. In tegenstelling tot het centraal examen bepalen scholen bij het schoolexamen zelf wanneer ze de verplichte stof van het schoolexamen toetsen. Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

Centraal examen vwo

Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle vwo leerlingen. Leerlingen krijgen dezelfde examenvragen voor hun verplichte vakken en keuzevakken. Het centraal examen is altijd aan het einde van het laatste schooljaar.

Hulpmiddelen eindexamen

Bij elk examen mag gebruik worden gemaakt van:

 • een schrijfpen (veel scholen staan schrijven van tekst met potlood op een examen niet toe);
 • millimeterpapier;
 • een tekenpotlood;
 • een blauw en rood kleurpotlood;
 • een liniaal met millimeterverdeling;
 • een passer;
 • een geodriehoek;
 • een vlakgum;
 • een rekenmachine (het soort rekenmachine verschilt per examen).

Op Examenblad.nl staat per examen welke hulpmiddelen je nog meer kan gebruiken.

Vervroegd examen

Kent een leerling van een bepaald vak snel de lesstof? Dan kan hij in dat vak eerder examen doen. Vervroegd vwo examen doen kan vanaf 4 vwo.

Eindexamen extra vakken

Leerlingen kunnen examen doen in extra vakken. Het eindcijfer voor extra vakken wordt op dezelfde manier berekend als voor de andere examenvakken. De leerling kan vragen om de examenresultaten van extra vakken op de cijferlijst op te nemen. De aanvullende vakken tellen dan mee om de uitslag van het examen te bepalen.

Aangepast vwo eindexamen

Soms is het mogelijk om een aangepast eindexamen te doen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • leerlingen met een beperking of dyslexie;
 • leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben; 
 • leerlingen die langdurig ziek zijn geweest.

Vragen en klachten over vwo eindexamen

Heeft u als ouder of verzorger vragen of klachten over de eindexamens? Bespreek deze dan eerst met de school. Komt u er niet uit? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Inspectie van het Onderwijs.