Wanneer kan ik een aangepast examen doen in het voortgezet onderwijs?

Soms kun je op een aangepaste manier eindexamen doen om te slagen voor het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld als Nederlands niet je moedertaal is of als je een beperking hebt. Zo kun je extra tijd krijgen om het examen te maken. De school bepaalt of je aangepast examen mag doen.

School beslist over aanpassing

Wil je weten of je een aangepast eindexamen mag maken? Je school beslist of je in aanmerking komt bij het schoolexamen en centraal examen. En met welke aanpassingen je je examen mag maken. Je school kan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) om advies vragen. Het CvTE denkt met je school mee over welke aanpassing mogelijk is, gelet op jouw situatie en de exameneisen. Uiteindelijk beslist de school of ze een aanpassing doen en zo ja, welke. 

Deskundigenverklaring

Voordat jouw school je toestemming kan geven, kan je school om een verklaring van een deskundige vragen. Deze verklaring moet van een van de volgende deskundigen komen: een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater. In de deskundigenverklaring staat welke beperking of handicap je hebt. En wat jij en school kunnen doen zodat je er zo min mogelijk last van hebt bij het maken van je examen. Soms geeft de arts in de verklaring ook advies over precieze aanpassingen, maar dat hoeft niet.

Aanpassingen als je dyslexie hebt

Heb je dyslexie? De schooldirecteur beslist of je examen mag doen met een of meer van de volgende aanpassingen:

 • 30 minuten extra tijd;
 • schrijven met een computer op laptop tijdens het examen;
 • verklanking van tekst. Dat is een stem die de tekst voorleest. Bij centrale examens kan de directeur examens aanvragen die hiervoor geschikt zijn.

Aanpassingen als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt

Heb je een taalontwikkelingsstoornis? De schooldirecteur beslist of je examen mag doen met een of meer van de volgende aanpassingen:

 • 30 minuten extra tijd;
 • verklanking van tekst. Dat is een stem die de tekst voorleest. Bij centrale examens kan de directeur examens aanvragen die hiervoor geschikt zijn.

Aanpassingen als je dyscalculie hebt

Heb je dyscalculie? De schooldirecteur beslist of je examen mag doen met een of meer van de volgende aanpassingen:

 • 30 minuten extra tijd bij sommige examens. Vraag bij je school welke examens dit zijn.
 • Rekenkaarten van het CvTE.

Aanpassingen als je autisme, ADHD, DCD, ADD, of PDD-NOS hebt

Heb je een autistische stoornis? Of een andere beperking, zoals ADHD, DCD, ADD of PDD-NOS? De schooldirecteur beslist of je examen mag doen met een of meer van de volgende aanpassingen:

 • 30 minuten extra tijd;
 • andere aanpassingen, bijvoorbeeld je examen in een andere ruimte maken. Vraag naar deze aanpassingen bij je school.

Aanpassingen als je doof of slechthorend bent

Ben je doof of slechthorend? De schooldirecteur beslist of je examen mag doen met een of meer van de volgende aanpassingen:

 • extra tijd;
 • gebruik van een tolk Nederlandse Gebarentaal.

Aanpassingen als je blind of slechtziend bent

Ben je blind of slechtziend? De schooldirecteur beslist of je examen mag doen met een of meer van de volgende aanpassingen:

 • extra tijd;
 • een examen dat geschikt is voor leerlingen met een visuele beperking.
 • andere aanpassingen. Vraag naar deze aanpassingen bij je school.

Aanpassingen als je een lichamelijke beperking hebt

Heb je een lichamelijke beperking? De schooldirecteur beslist of je examen mag doen met een of meer van de volgende aanpassingen:

 • extra tijd;
 • andere aanpassingen. Vraag naar deze aanpassingen bij je school.

Aanpassing als je kleurenblind bent

Ben je kleurenblind? De schooldirecteur beslist of je examen mag doen met een opzoekhulp. Dat is iemand die jou mag zeggen welke kleuren er in de examenopgave staan.

Aanpassingen na langdurige ziekte of afwezigheid

Als je lang afwezig bent geweest zonder dat je daar wat aan kon doen, kun je eindexamens spreiden over meerdere schooljaren. Bijvoorbeeld als je lang ziek was in het examenjaar. De schooldirecteur beslist over gespreid examen doen.

Voorwaarden voor aanpassing als je een andere moedertaal hebt

Heb je een andere moedertaal dan het Nederlands? De schooldirecteur beslist of je extra tijd krijgt om je examen te maken. Je moet dan aan 3 voorwaarden voldoen:

 • je hebt onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en;
 • Nederlands is niet je moedertaal en;
 • je hebt minder dan 6 jaar onderwijs in Nederland gevolgd.

De schooldirecteur mag je ook toestemming geven om een woordenboek te gebruiken. Bijvoorbeeld een vertalend woordenboek van en naar je moedertaal. Voor dit hulpmiddel maakt het niet uit hoe lang je in Nederland naar school gaat.